Absolwenci techników, którzy będą chcieli dostać się w tym roku na Politechnikę Warszawską mają w tym razem nieco ułatwiony start.

Na 5 kierunków prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w Płocku oraz 6 prowadzonych w Warszawie, będzie się im być może nieco łatwiej, dostać dzięki uwzględnieniu w procedurze kwalifikacyjnej wyników z egzaminów nie tylko maturalnych ale i zawodowych.

Do tej pory uwzględniano jedynie matematykę, język obcy oraz przedmiot do wyboru, którym mogła być w zależności od kierunku m.in. fizyka, chemia, biologia, czy wiedza o społeczeństwie. W  tym roku, po raz pierwszy, Uczelnia postanowiła uwzględniać również posiadane przez kandydatów umiejętności zawodowe.

W procedurze kwalifikacyjnej, uwzględniana jest średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w trakcie egzaminów zawodowych skutkujących zdobyciem dyplomu technika. Dzięki dość wysokiemu przelicznikowi, dyplom technika liczy się podobnie jak matura na poziomie rozszerzonym.

Pełną listę premiowanych zawodów i sposób przeliczania punktów można znaleźć na stronie www.pw.plock.pl.

Z poważaniem,
dr inż. Łukasz Gościniak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock, Polska
+48 (24) 367 21 96

         Uprzejmie informuję, że 04 lipca 2019 roku  (czwartek) 
od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

         Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Zyczenia LKO

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Odezwa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

19 czerwca miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: Jolanta  Pietrusiak –członek  Zarządu Powiatu Kutnowskiego orazpanJanusz Kołodziejski – dyrektora biura posła Tadeusza Woźniaka i pan Adriana Zieliński asystenta posła Tadeusza Woźniaka, a także przedstawicielki Rady Rodziców: pani Ewa Witkowska i pani Elżbieta Szymańska.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły   za realizowane przedsięwzięcia, których celem było dobro uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie  odpowiedzialnego trudu wychowania.

photo fb

Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały pod adresem pracowników  administracji i obsługi szkoły. 

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do uczniów, podkreślając ich zaangażowanienie tylko w proces edukacyjny, ale również w codzienne życie szkoły: ,,Dzięki takiej postawie możliwe były sukcesy, realizowanie pasji,  zwycięstwa i bardzo wysokie miejsca w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. ”

Drużyny dziewcząt i chłopców  z ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego zajęły II miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki.
W zawodach dziewcząt startowało 6 szkół z powiatu kutnowskiego, natomiast  w turnieju  chłopców wzięło udział 9 szkół z powiatu kutnowskiego. 

Skład drużyny dziewcząt: Oliwia Gajewska, Daria Gładysiak, Wiktoria Harążka, Sylwia Kubiak, Sandra Kucharska, Paulina Matusiak, Patrycja Studzińska, Natalia Szczęsna, Marta Środecka, Dominika Klonowska, Alicja Chojnacka, Anna Stasiak.

Skład zespołu chłopców: Szymon Andrzejczak, Miłosz Brząkała, Krystian Górczyński, Brajan Kostrzewa, Karol Kowalski, Jakub Kubiak, Tobiasz Środecki, Szymon Świerczyński, Cezary Zielonka. 

Stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa pozostawia wiele do życzenia . Z analizy zagrożenia wynika, że istotną przyczyną wypadków jest , między innymi,  nieprzestrzegania przepisów dotyczących relacji pieszy- kierujący i kierujący - pieszy.

W województwie łódzkim Policja realizuje program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. W tym celu funkcjonariusze prowadzą tematyczne warsztaty dla  młodzieży. W takiej właśnie prelekcji wzięli udział uczniowie klas III TH i III TOR naszej szkoły. W pierwszej części spotkania młodzi ludzie  uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, natomiast w drugiej odbyły się zajęcia praktyczne.

Miejmy nadzieję, że zdobyte informacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa młodzieży, a w konsekwencji  na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Pani Helena Handzelewicz pracowała w naszej szkole nieprzerwanie trzydzieści cztery lata, najpierw jako nauczyciel pełnoetatowy (1946-72), a następnie niepełnozatrudniony (1972-80).

handzelewicz

Uczyła w szkole dziennej i na wydziale zaocznym różnych przedmiotów: nauka o państwie, prawoznawstwo, biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja pracy biurowej, spółdzielczość.

Wzruszająco Panią Helenę Handzelewicz w monografii szkoły „HANDLÓWKA, CRS, EKONOMIK, GRABSKI 1932-2012 - Okruchy pamięci” wspomina Pani Krystyna Jarecka: 

„Pani Helena Handzelewicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała. Doskonale znała historię. Na swoich lekcjach „przemycała” wiedzę historyczną tak przecież ważną (lekcji historii nigdy nie było zbyt wiele w planach nauczania)”

W czerwcu grupa uczniów z kl. I TE i I TOŚ, pod opieką wychowawczyni pani Doroty Chojnackiej, udała się do płockiego oddziału Archiwum Państwowego z siedzibą w Kutnie. Kustosz - pani Elżbieta Pajor- omówiła, jakie dokumenty są tu przechowywane. Uczniowie pozyskali istotne informacje na temat struktury społecznej mieszkańców naszego miasta pod koniec XIX w. i w XX-leciu międzywojennym. Dowiedzieli się też, że wiele dokumentów dotyczących znanego społecznika doktora Antoniego Troczewskiego znajduje się właśnie w archiwum.Tu też przechowywane są akty notarialne i pamiątki związane z rozwojem miasta.Z ciekawością obejrzeli dokumenty dotyczące działalności patrona szkoły Władysława Grabskiego - współzałożyciela stacji doświadczalnej w Gołębiewku i Towarzystwa Melioracyjnego ,,Spójnia". 

Wycieczka do archiwum odbyła się z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej w związku z realizowanym przez szkołę projektem ,,Nasza Niepodległa", mającym na celu przybliżenie młodzieży dorobku XX- lecia międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku mija sto lat od ustanowienia przez Józefa Piłsudskiego Państwowej Sieci Archiwaliów.

Czas pracy komisji rekrutacyjnej

Uprzejmie informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się w dniu
19 czerwca br. (środa) o godz. 9:00.

 

mgr inż. Wojciech Banasiak  

 dyrektor szkoły

04.06.2019 roku w naszej szkole miały miejsce działania związane z popularyzowaniem zdrowego stylu życia. Celem akcji było  propagowanie wśród młodzieży racjonalnych wyborów żywieniowych, poszerzenie informacji związanych z doborem odpowiednich produktów naszej codziennej diety, by była  dobrze zbilansowana i odżywcza.
W programie znajdowały się następujące przedsięwzięcia:

  • klasa III TOR wykonała stanowisko informacyjne dotyczące gęstości kalorycznej składników odżywczych,  które każdego dnia znajdują się na naszych talerzach;
  • w sali gimnastycznej odbyły się zajęcia z panem Patrykiem Kołodziejczakiem, trenerem personalnym z UpFit Kutno dla klas III TL, I TE, I TOŚ, I BTL, I TH. Pod okiem instruktora wykonywano ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśni. Następnie z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i naszego gościa został rozegrany mecz w koszykówkę – nauczyciele vs. uczniowie. Dodać należy, że mecz sędziował absolwent naszej szkoły – Michał Żydowo;
  • Karolina Żandarowska z klasy III TOŚ przeprowadziła prelekcję dla klas II TOŚ i III TOR na temat: „Jak zdrowo żyć, być fit i nie zwariować?”. Uczniowie byli zaciekawieni wykładem, gdyż przedstawiony problem jest im bliski, a dla Karoliny stanowi  pasję, którą chętnie dzieli się z innymi;
  • na korytarzach szkolnych znajdowały się stoiska z przygotowanymi przez uczniów klas pierwszych potrawami.  Było pysznie, kolorowo i zdrowo. Najsmaczniejsze dania wyłoni głosowanie, którego wyniki ogłosimy w dniu zakończeniu roku szkolnego.
  • na drugim piętrze klasy I TOR, II TOŚ i III TOŚ przygotowały wystawki dotyczące profilaktyki i przebiegu chorób cywilizacyjnych- nowotworów, cukrzycy, depresji.

Koordynatorami  projektu były - pani Katarzyna Szczepaniak oraz pani Ewa Szymczak.

photo fb

W działaniach wspomogły je: pani Joanna Maruszewska oraz Karolina Żandarowska z klasy III TOŚ.