Przypominam, że:

 • do dnia 07 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu maturalnego w 2018 roku.
 •             Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
  Informacje - egzamin maturalny lub w sekretariacie szkoły. 

 • do dnia 18 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie "nowy" egzamin - sesja 2:
  czerwiec - lipiec 2018 roku.

            Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

 

                                                                                                            Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

                                                                                                                          mgr inż. Wojciech Banasiak

 

Kutno, dnia 16 stycznia 2018 roku

 
 

 

 

Po raz kolejny w okresie poprzedzającym Święta  Bożego Narodzenia 7 osobowa grupa wolontariuszy z naszej szkoły odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej  przy ulicy Krzywoustego w Kutnie. Uczniowie przekazali życzenia oraz własnoręcznie wykonane stroiki.

C:\Users\Mirka Wiesio\Desktop\Nowy folder\20171220_141928.jpg

 

Regulamin II Edycji Konkursu Recytatorskiego

 

18 grudnia br. uczniowie „Grabskiego” wysłuchali wykładu p. Henryka Lesiaka nt. malarzy urodzonych lub związanych z naszym miastem i powiatem.

Jest to temat mało znany, nie tylko wśród młodzieży, tym bardziej warto było wysłuchać prelekcji zaproszonego gościa, tym cenniejszej, że opartej na  niepublikowanych materiałach, zgromadzonych przez prelegenta do planowanej książki poświęconej ww. zagadnieniu.

Pan Henryk Lesiak, autor wielu publikacji, m.in.: „Dr Antoni Troczewski, lekarz i działacz społeczny”, 1984; „Prasa kutnowska w latach 1918-1939”; 1986, „Kutno w latach 1910-1926”, 1990; „Kutno w latach 1927-1939”, 1995; „Gimnazjum i Liceum im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie”, 1998; „Posłowie powiatu kutnowskiego, 2001”; ”Wieś i dwór w powiecie kutnowskim”, 2003; „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego”, 2007 (wyd. 2) opowiadał o trudnościach, które od zawsze wiązały się z funkcjonowaniem środowiska malarzy w naszym regionie czy to w związku z niewielkim zainteresowaniem, uznaniem i wsparciem, czy też z gromadzeniem i promocją ich dzieł.

Kutnowski regionalista zaznajomił młodzież naszej szkoły z takimi postaciami jak: Bolesław Syrewicz, Paweł Rajmund Ciesielski, Wojciech Piechowski; Stanisław Rudziński – to tylko kilku spośród ok. dziewięćdziesięciu, jak dowiedzieliśmy się, artystów związanych z ziemią kutnowską na przestrzeni ostatnich stu lat, ale też krótki czas wykładu nie pozwolił przedstawić wielu innych znanych artystów, jak choćby prof. Andrzej Marian Bartczak czy prof. Dariusz Kaca.

Miejmy nadzieję, że Pan Henryk Lesiak odwiedzi naszą szkołę z kolejnymi wykładami i znajdzie wydawcę ciekawie zapowiadającej się książki, czego życzymy w zbliżającym się nowym roku.

Spotkanie – trzecie w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej” –  zorganizował p. Robert Wilczyński, uczestniczyli w nim uczniowie klasy II TH z p. Agnieszką Sędkowską.

22 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe. Młodzież prezentowała wzruszające kolędy i wiersze, skłaniając odbiorców do zadumy nad kondycją duchową współczesnego człowieka. Uwagę  zwracała bardzo ciekawa scenografia.

Po przedstawieniu głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który złożył wszystkim życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Nasza szkoła ma wielu przyjaciół, którzy pamiętają o niej nie tylko w okresie przedświątecznym. Pan dyrektor Wojciech Banasiak odczytał życzenia, które nadesłali:  pani  Małgorzata Kidawa-Błońska -wicemarszałek Sejmu RP –prawnuczka patrona szkoły,  posłowie  na Sejm RP pan Piotr Polak, pan Tomasz Rzymkowski, pan Grzegorza Schreiber i pan  Tadeusz Wożniak ,  pan Robert Baryła-radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Grzegorz Wierzchowski-Łódzki Kurator Oświaty, pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski i pan Marek Jankowski- Przewodniczący Rady Powiatu, pan  Zbigniew Burzyński-Prezydent Miasta Kutno i pan Grzegorz Chojnacki-Przewodniczący Rady Miasta Kutno, pani  Justyna Jasińska –dyrektor  Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Jego Ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Łowicki , pan profesor Piotr Kazimierski - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, pan Grzegorz Grabski- prawnuk patrona szkoły oraz inne zaprzyjaźnione instytucje, ich dyrektorzy  i społeczności szkolne .

Przedświąteczny nastrój zaczął udzielać się zgromadzonym. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –Damian Pietrzak- przekazał całej społeczności  życzenia świąteczne i noworoczne, a pan Piotr Kubicki przestrzegł przed niebezpieczeństwami podczas zimowego wypoczynku, Koniec apelu uświadomił wszystkim, że od Wigilii, dzielą nas już godziny...

Jasełka przygotowała pani Emilia Koralewska wraz z uczniami z klas: I TL, II TL, III TH, II TE, I TE, III TI, IV TL, IV TE, III TE, I TOŚ i I TOR. W przygotowaniu dekoracji pomagali uczniowie klas II TL i IV TL.

zyczenia swiateczne

Nie od dziś wiadomo, że współczesne biblioteki to miejsca, w których nie tylko można wypożyczyć książki, przeczytać czasopisma czy znaleźć ważne informacje. Takie funkcje pełniły kiedyś. Biblioteki coraz częściej stają się  centrami kultury, w których odbywają się spotkania z twórcami, wystawy malarstwa, konkursy literackie czy recytatorskie. W mikołajkowy wieczór w MiPBP w Kutnie Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Koło Kobiet Aktywnych przygotowały wiele atrakcji. Wśród nich był pokaz mody, a w roli modelek wystąpiły uczennice z kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Kreacje były piękne, modne i na różne okazje. Warto nadmienić, że w pokazie znakomicie zaprezentowały się uczennice ,,Grabskiego”: Aleksandra Domaradzka, Weronika Witkowska, Natalia Lewandowska, Dominika Tarka, Lilianna Czernielewska, Monika Kołaczyk, Daria Kłosowska i Angelika Klejps.

Dla wszystkich uczestników wieczoru przygotowano słodki poczęstunek.

 

15.12.2017 r. w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie „Świąteczne Strzelanie”. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali: Kinga Adamczewska, Mateusz Jóźwiak i Norbert Michalski. Każda szkoła ponadgimnazjalna mogła wystawić tylko jedną drużynę. Uczestnicy strzelali z pozycji stojącej i klęczącej. Nasi uczniowie zaprezentowali bardzo wysokie umiejętności i uplasowali się w czołówce zawodów.

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycznego. Liczne przedsięwzięcia: festiwale, konkursy poezji patriotycznej , apele , akademie, gazetki okolicznościowe, służą temu szczytnemu celowi , jakim jest wychowanie do wartości.

Czyż patriotyzm nie należy do tych  najważniejszych? Przecież miłość do ojczyzny , własnego narodu ,jest siłą napędową   działań, poświęcenia i służby dla kraju; dla pomyślności rodaków. Krzewienie patriotyzmu wiąże się z poszukiwaniem odpowiednich wzorców osobowych.  Są nimi bez wątpienia żołnierze drugiej konspiracji. Tysiące z nich, tuż przed i po zakończeniu II wojny światowej, nie mogąc pogodzić się z nową sytuacją polityczną i narzuconą przez ZSRS władzą, nie złożyło broni i kontynuowało walkę o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Los ,,żołnierzy wyklętych” był tragiczny. Ówczesna władza  ścigała ich, schwytanych  poddawała okrutnym torturom, a później zazwyczaj skazywała na śmierć: większość z nich na tę rzeczywistą, wszystkich zaś- na  cywilną. Żołnierze drugiej konspiracji mieli na zawsze zniknąć z dobrej ludzkiej pamięci: mieli zostać wyklęci- raz na zawsze. Za wierność złożonej przysiędze wojskowej życiem zapłacili m.in. rotmistrz Witold Pilecki, podpułkownik Franciszek Kwieciński, Danuta Siedzikówna i wielu innych.

W naszej placówce czcimy pamięć Niezłomnych uczestnictwem w VII już edycji konkursu.

W etapie szkolnym ,który odbył się  06 grudnia 2017 roku wzięła udział szesnastoosobowa grupa uczniów z klas I- IV. Oto rezultaty rywalizacji:

 • I miejsce zdobył Damian Święcki z klasy IV TL
 • II miejsce- Piotr Rojek z klasy IV TE i Jakub Szymański z klasy III TH

Komisja konkursowa nikogo nie sklasyfikowała na III miejscu.

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego konkursu.                                       

Młodzież przygotowywali  p. Iwona Smolińska – wicedyrektor szkoły i p. Grzegorz Jaskułowski.

5 grudnia 2017 r. w auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu „Azymut Zawód II”.  

Organizatorami byli:

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi z jednostkami podległymi:
 • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pabianicach,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ozorkowie,
 • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęczycy.

Do celów konkursu należy  propagowanie wiedzy o rynku pracy, zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, wskazanie na stały proces zanikania jednych profesji i pojawiania się  innych, kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych, pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej, stwarzanie młodzieży możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery zawodowej.

Na konkurs zgłoszono 126 prezentacji z całego województwa łódzkiego.  Praca Pauliny Łochyńskiej  z klasy IV TE  spotkała się z największym uznaniem jury i zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunem uczennicy była pani Maria Pływacz

30 listopada miał miejsce bardzo ciekawy wykład pana Henryka Lesiaka na temat doktora Antoniego Troczewskiego. Było to już drugie spotkanie wybitnego popularyzatora naszego regionu z młodzieżą z  ,,Grabskiego”- oba odbyły się w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej”. Tym razem w wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy III TL.

Pan Henryk Lesiak jest autorem wielu książek i opracowań  na temat Kutna i postaci związanych z naszym miastem. Wśród nich znajduje się publikacja pt, ,,Doktor Antoni Troczewski- lekarz i działacz społeczny”.

Bohater wykładu znany jest wszystkim mieszkańcom Kutna. Przybył tu z Warszawy w 1891r. Pracował jako lekarz, ale podejmował również działalność publiczną na rzecz mieszkańców miasta. Z jego inicjatywy powstał Dochodowy Dom Straży Ogniowej i powołano do życia Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. Doktor Troczewski był społecznikiem, który angażował się w wydawanie ,,Tygodnika Kutnowskiego” i działalność towarzystw charytatywnych oraz kulturalnych, patriotą dbającym o rozwój ,,małej ojczyzny”. W 1923 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Całemu jego życiu przyświecały słowa: ,,Nic dla siebie- wszystko dla innych”.

Doktor Antoni Troczewski spotykał się wielokrotnie ze Stefanem Żeromski. i opowiadał mu o pracy lekarza w małym miasteczku. Istnieją przypuszczenia, iż pisarz zainspirował się jego wypowiedziami przy pisaniu swoich młodzieńczych utworów. Wśród znajomych  Doktora był wybitny polityk –Roman Dmowski. Warto nadmienić, że Roman Dmowski uczestniczył w pogrzebie Antoniego Troczewskiego.

Postać Doktora jest fascynująca, a pan Henryk Lesiak potrafi opowiadać z  niezwykłą z pasją- nic dziwnego, że 45 minut minęło błyskawicznie.

Organizatorkami spotkania były pani Elżbieta Trawczyńska i pani Dorota Chojnacka.

9.12 .2017 roku  uczniowie naszej szkoły: Krzysztof Tomczak z kl. II TE i Mateusz Jóźwiak  z kl. II TI, pod opieką p. Magdaleny Golonki wzięli udział w X Mikołajkowym Turnieju Scrabble w Warszawie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich typów szkół    z całej Polski. Miło nam poinformować,że Krzysiek zajął 2 miejsce, zaś Mateusz 4.

Scrabble to połączenie języka polskiego i matematyki. Na specjalnej planszy trzeba tak ułożyć litery, aby powstał najwyżej punktowany, poprawny wyraz. Można go sprawdzić  w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty wydanym przez PWN. Dobry scrabblista musi wykazywać się bogatymi zasobami leksykalnymi, świetną pamięcią, spostrzegawczością i pomysłowością pozwalającą na korzystne usytuowanie układanych słów na premiowanych polach. Nie bez znaczenia jest również umiejętność przewidywania możliwych posunięć przeciwnika i układanie własnych wyrazów w taki sposób, by ograniczyć możliwość wykonania wysoko punktowanego ruchu przez przeciwnika.

Wszystkich , którzy chcieliby rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, pamięć i koncentrację  uwagi zapraszamy do spróbowania gry w scrabble.

Zajęcia organizowane są przez panią pedagog Magdalenę Golonkę.