Nasza szkoła stara się regularnie uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach charytatywnych mających na celu pomoc potrzebującym. Wsparcie takich działań to dla nas ogromna radość inspirująca do podejmowania kolejnych inicjatyw, ale przede wszystkim satysfakcja, że możemy dać coś od siebie osobom, które tego najbardziej potrzebują.

W tym roku postanowiliśmy wziąć udział w Szlachetnej Paczce. Jest to ogólnopolski, charytatywny projekt polegający na tym, iż darczyńcy przygotowują prezenty dla potrzebujących rodzin. Naszą paczkę przygotowaliśmy dla rodziny z Piątku - pani Bożeny i jej syna Mateusza. Mimo chorób i przeciwności losu są sobie bardzo bliscy. Rodzina zgłosiła zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości, bowiem na ich zakup często brakowało pieniędzy. Pani Bożena poprosiła również o odpowiedni ubiór na zimę dla siebie i syna: kurtki i buty.

paczka

5 grudnia po raz kolejny gościliśmy w szkole ekipę ze Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I tym razem udało nam się podarować potrzebującym szczególnie dużo tego drogocennego płynu. W akcji wzięło udział 38  uczniów z klas III i IV. Ma to podwójne znaczenie, bowiem jeden dawca może uratować życie dwóm biorcom. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach. Najbliższa już na wiosnę.

Koordynatorem akcji była p. Joanna Maruszewska.

02.12. 2017r.  ogłoszone zostały wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej CECYLIADA 2017 , zorganizowanego pod honorowym patronatem Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Franciszka Dziuby, Prezydenta Miasta Kutno p. Zbigniewa Burzyńskiego, Starosty Kutnowskiego p. Krzysztofa Debicha i Dziekana Kutnowskiego ks. Jerzego Swędrowskiego. 

Nazwa konkursu wywodzi się od imienia św. Cecylii, męczennicy, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. Jest ona  patronką muzyków, zespołów i śpiewu kościelnego.  Przesłuchania konkursowe odbyły  się  30 listopada 2017 r. w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie. Jury w składzie: p. Anna Jeremus- Lewandowska - profesor sztuk muzycznych, doktor habilitowany, nauczyciel klasy śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Poznaniu, p. Hieronim Lewandowski- członek Rady Fundacji Promocji Muzyki ARTIFEX, p. Kinga Szczepanik- muzyk, pedagog, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie, p. Teresa Karpińska - muzyk, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie i p. Sławomir Pijanowski- prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie – wysłuchało wielu ciekawych wykonań pieśni religijnych. Oceniający specjaliści postanowili  w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrodzić I miejscem duet reprezentujący ,,Grabskiego”- Aleksandrę Szukalską z kl. II TL i Julię Woźniak z kl. I TE. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Emilia Koralewska. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

4 grudnia reprezentacja ZS nr 3 im. W. Grabskiego zajęła trzecie miejsce w wojewódzkim półfinale  w piłce ręcznej chłopców, który odbywał się  w ramach Licealiady w Łowiczu. W zawodach zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy wzięły udział drużyny z Łowicza, Skierniewic  i Kutna.

Reprezentacja  „Grabskiego” walczyła  we wszystkich meczach do ostatniej minuty, a każda bramka zdobyta przez zespół okupiona była ogromnym poświęceniem.

Nasi szczypiorniści  wystąpili  w składzie: Mateusz Kaźmierczak i Kacper Szymaniak z kl. IV TL, Kacper Gajewicz z kl. III TL, Mateusz Rosa z kl. II TH, Patryk Cieśliński, Przemysław Lipiec, Błażej Domański, Jakub Kowalski, Mateusz Jóźwiak z kl. II TI, Kacper Szyszka i Maciej Józefowicz z kl. II TE, Jakub Katarzyński z kl. I TL i Patryk Szadkowski z kl. II TL.

Gratulujemy  zawodnikom!

27 listopada 2017 r. w Gimnazjum  nr 1/ SP nr 7 w ramach Licealiady odbył się finał Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego  w piłce ręcznej chłopców, podczas którego wystąpiły drużyny z lokalnych szkół średnich: Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego,  I LO im. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS CKR w Mieczysławowie i ZSZ nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie.

Reprezentacja  „Grabskiego” nie pozwoliła przeciwnikom odetchnąć, walcząc z zaangażowaniem o każdą celną bramkę. Chłopcy zademonstrowali wysoki poziom gry i skuteczność ataku, które doprowadziły drużynę do zwycięstwa.

Szczypiorniści z „Grabskiego” w składzie: Szymon Pawlak z kl. IV TE, Mateusz Kaźmierczak i Kacper Szymaniak z kl. IV TL, Kacper Gajewicz z kl. III TL, Mateusz Rosa z kl. II TH, Patryk Cieśliński, Przemysław Lipiec, Błażej Domański, Jakub Kowalski, Mateusz Jóźwiak z kl. II TI, Kacper Szyszka i Maciej Józefowicz z kl. II TE, Jakub Katarzyński z kl. I TL i Patryk Szadkowski z kl. II TL  uzyskali tytuł Mistrza Powiatu i awansowali do zawodów rejonowych w Łowiczu.

Gratulujemy naszym zwycięzcom  i życzymy powodzenia w Łowiczu!

20 listopada 1900r. odbyło się wesele Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla. Stało się ono inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania  dramatu, który zyskał miano narodowego. 117 lat później - 20 listopada 2017 r.- z inicjatywy nauczycielek języka polskiego pani Agnieszki Sędkowskiej i pani Doroty Chojnackiej oraz nauczyciela bibliotekarza  pana Roberta Wilczyńskiego w  szkolnej  czytelni odbyło się spotkanie, którego tematem było właśnie ,,Wesele”. Wzięli w nim udział zainteresowani problemem uczniowie z klas IV TL, IV TI, IV TOR i IV TE. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach nowego projektu ,,Pora na lekturę”,  który ma na celu  omawianie dzieł literackich w nawiązaniu do okoliczności ich powstania lub  wydarzeń zaprezentowanych w tych tekstach. ,,Wesele” jako  utwór rozpoczynający cykl zostało wybrane świadomie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok  szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, a dramat Wyspiańskiego o szansach Polaków na odzyskanie wolności mówi ukazując ich marzenia, lęki, charakteryzując dwie nieufne wobec siebie  grupy – inteligentów i chłopów- oraz  przestrzegając przed wcześniej popełnianymi błędami. Młodzież czytała fragmenty utworu  ilustrowane scenami adaptacji dokonanej przez Andrzeja Wajdę, analizowała cytaty i symbole, ale przede wszystkim  dyskutowała na temat oceny społeczeństwa polskiego przedstawionej w ,,Weselu”. Warto wspomnieć, że od niedawna w szkolnej bibliotece znajduje się biografia autora pt. ,,Wyspiański. Dopóki starczy życia” Moniki Śliwińskiej.

Zajęcia prowadziły pani Agnieszka Sędkowska i pani Dorota Chojnacka, prezentację fragmentów ,,Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy przygotował pan Robert Wilczyński.

17 listopada uczennica klasy III TL –Magdalena Pietrzykowska – wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Magda na koniec klasy II uzyskała  najwyższą średnią ocen w szkole- 5,33. Znana jest również ze swojego zaangażowania w sprawy naszej społeczności oraz sukcesów sportowych.

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a wziął w niej udział pan Zbigniew Rau- wojewoda łódzki.

Ideą przedsiębiorczości jest wspieranie inicjatyw młodzieży przez możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami oraz  pomoc w realizacji  zadania szkoły w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

W dniach 13- 19 listopada 2017 nasza szkoła w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  realizowała program  pt. „ Otwarta firma ‘’.

Urzeczywistnienie  projektu ,,Otwarta firma” wiązało się z udziałem  młodzieży w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami następujących zakładów i instytucji :

- p. Małgorzatą Katarzyńską – doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kutnie;

- p. Małgorzatą Bielawską,   p. Aleksandrą Świerczyńską – pracownicami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kutnie;

- p. Agatą Kostecką, p. Sylwią Banasiak, p. Katarzyną Sędkowską – przedstawicielkami Urzędu Skarbowego w Kutnie;

- p. Aleksandrą Bielecką – Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Podczas spotkań, warsztatów, prelekcji zaproszeni goście przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania poszczególnych firm, zapoznali z oczekiwaniami pracodawców i procesem rekrutacji, przedstawili zasady podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Koordynatorami akcji były p. Ewa Kowalik , p. Ewa Szymczak, p. Agnieszka Drapińska, p. Sylwia Kubiak.

 

Trwa akcja

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Wszystkie dary – żywność (głównie sładycze) zabawki, artykuły szkolne, środki czystości, odzież, itp.

zbieramy do 4 grudnia

sala 36 lub 42

Koordynatorzy: p. Szymańska, p. Golonka

 

Już po raz kolejny w tym roku grupa wolontariuszy z ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego  odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej  na ulicy Krzywoustego 11. 

Szkolne Koło Wolontariatu swoją współpracę z Domem Opieki rozpoczęło w minionym roku szkolnym. Na  mocy podpisanej umowy między dyrektorem DPS-u  i  dyrektorem ZS nr 3 im. Grabskiego, grupa uczniów systematycznie odwiedza mieszkańców DPS-u, angażując się w zajęcia terapeutyczne w tutejszej świetlicy.

Wolontariusze, poznając mieszkańców tego Domu, kształtują swoją wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, samotnych, wymagających stałej opieki i duchowego wsparcia.  Spotkania oraz rozmowy z mieszkańcami DPS-u są dla nich doskonałą lekcją wychowawczą, a także okazją do zdobycia pewnych życiowych doświadczeń.