9 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Rekord dla Niepodległej". O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek: pani Agnieszki Sędkowskiej oraz pani Sylwii Kubiak  młodzież miała na sobie stroje w kolorach białych lub czerwonych i tworzyła żywą flagę narodową.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak w obecności przedstawicieli biura poselskiego posła Tadeusza Woźniaka, wraz z Samorządem Uczniowskim i delegacjami klas posadził Dąb Niepodległości.

Cały mijający tydzień można nazwać  patriotycznym, bo pamięć o historii była w nim szczególnie kultywowana. W środę odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej” oraz sesja zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie, w której uczestniczyła grupa uczniów z naszej szkoły. Prelekcję na temat kutnowskiego lekarza i społecznika Antoniego Troczewskiego- działającego w Kutnie na rzecz odradzającego się państwa-  wygłosili: pani Teresa Mosingiewicz i pan doktor Jacek Saramonowicz.

Radiowęzeł przez cały tydzień emitował patriotyczne piosenki z różnych okresów historii Polski.

Historia Polski jest dramatyczna, trudna i piękna. Setna rocznica odzyskania niepodległości sprzyja zadumie nad przeszłością, ale też skłania do podejmowania działań, które wpisują się w jej upamiętnianie. 

7 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego oraz zaproszona  do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. 

Organizatorzy postanowili pieśniami i piosenkami opowiedzieć sto lat niepodległości Polski. Mottem wydarzenia stały się słowa jednego z architektów niepodległości, premiera Ignacego Paderewskiego: ,, Nie zginie Polska! Nie zginie. Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla nas i dla całej ludzkości”. Patronat nad koncertem objął Starosta Kutnowski- pan Krzysztof Debich i portal E-Kutno. Na widowni zasiedli nauczyciele i uczniowie ZS nr 3 i SOSW nr 2 oraz rodzice i mieszkańcy naszego miasta. Wśród zaproszonych gości byli: pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski, pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Irena Maria Lesiak- dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Marzena Kurpiewska- dyrektor SOSW nr2, pani Kinga Szczepanik- wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego, pan Jacek Gałka- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan parafii  św. Wawrzyńca, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" i pan Mariusz Kozarski- prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego  ZNP oraz pani Ewa Witkowska- przewodnicząca Rady Rodziców. 

photo

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości inspiruje do działania, wyzwala kreatywność. Nauczyciele naszej szkoły: pani Dorota Chojnacka, pani Halina Sankowska i pan Robert Wilczyński zorganizowali  konkurs poetycki na wiersz patriotyczny pt. ,,Polska to...”.  Uczestnikami turnieju byli uczniowie ,,Grabskiego”. Jury w składzie: pani wicedyrektor Iwona Smolińska, pani Halina Sankowska i pan Robert Wilczyński wyłoniło zwycięzców oraz najlepsze utwory. 

Wyróżnienia zdobyli: Maciej Frydrysiak z klasy III technikum ekonomicznego i Natalia Katarzyńska z klasy III technikum organizacji reklamy. III miejsce zajęli: Julia Drążczyk z klasy I a technikum logistycznego i Rafał Kanas z klasy II technikum ekonomicznego. II miejsce przypadło w udziale Michalinie Słowińskiej z klasy II technikum handlowego. I miejsce zajęła   Karolina Darmach z klasy I technikum organizacji reklamy. 

Gratulujemy!

7 listopada w sali CTMiT- u zostały ogłoszone wyniki konkursu "Portret doktora Antoniego Troczewskieg" zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji lub filmu na temat wybitnego społecznika i lekarza. Laureatką konkursu w kategorii praca indywidualna została Karolina Żandarowska z klasy III technikum ochrony środowiska. Opiekunem uczennicy był pan Piotr Bielicki. Laureatami konkursu w kategorii praca zespołowa zostali Michalina Kupisz i Mateusz Szymański z klasy III technikum organizacji reklamy. Opiekę nad nimi sprawowała  pani Dorota Chojnacka. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zaprezentowali nagrodzone prace.

komunikat12 11

Od roku uczniowie naszej szkoły wędrują śladami dwóch ciekawych postaci związanych z Kutnem w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Pierwszy z nich to były żołnierz POW, który zginął przy próbie rozbrajania Niemców w listopadzie 1918r., drugi- lekarz i społecznik – doktor Antoni Troczewski. 29 października grupa uczniów  pod opieką pani Haliny Sankowskiej i pani Doroty Chojnackiej udała się do MiPBP w Kutnie na spotkanie z regionalistą panem Andrzejem Olewnikiem. Młodzież poznała nowe opracowania dotyczące historii naszego regionu w latach 1918-1919. Pojawiła się w nich informacja o Wojciechu Rychtelskim. Pan Andrzej Olewnik potwierdził nasze ustalenia- niewiele wiadomo o tej postaci- ale dodał też, że prawdopodobnie pochodził  z okolic Sieradza. Mówi o tym wzmianka w jednej z kutnowskich gazet, opublikowana po śmierci Rychtelskiego.

Pan Andrzej Olewnik   opowiedział również o Antonim Troczewskim, podając wiele ciekawych anegdot dotyczących tej postaci – niewiele osób wie, że doktor grywał w sztukach wystawianych w Domu Dochodowym Straży Ogniowej. Uczniowie mogli też obejrzeć kilka numerów ,,Tygodnika Kutnowskiego” oraz wydanie ogólnopolskiej ,,Gazety Warszawskiej” z września 1928r., której cała pierwsza strona poświęcona była wspomnieniom o  doktorze Troczewskim.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o bohaterach naszej niepodległości.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ZDJĘĆ I/LUB FILMÓW podczas uroczystości Koncert „Razem dla Niepodległej”
w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Współorganizatorzy : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie informuje, iż podczas uroczystości Koncert „Razem dla Niepodległej” będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia i/lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w uroczystości Koncert „Razem dla Niepodległej” organizowanym przez Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach i/lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku,  włączyli się w akcję charytatywną dotyczącą ratowania starych grobów w regionie kutnowskim. 1 i 2 listopada młodzież  kwestowała na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Naszym wolontariuszom sprzyjała słoneczna i ciepła pogoda. Zaangażowani uczniowie  to członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: Sandra Jaworska, Paulina Nowicka, Justyna Sochacka i Monika Pońska z klasy IV TH, Kacper Gajewicz i Paweł Godziemski z   kl. IV TL, Klaudia Staniszewska z kl. III TH. 

cmentarz

Organizacja akcji i opieka nad uczestnikami: pani Aleksandra Szymańska i pani Aleksandra Rossa.

Dziękujemy!

Od roku w naszej szkole realizowany jest projekt ,,Pora na lekturę”, polegający na prezentowaniu wybranych utworów literackich w ich kontekście czasowym. 31 października to dzień poprzedzający Noc Zaduszkową, czyli ludowo-pogański zwyczaj dziadów. To wtedy duchy zmarłych kontaktowały się z żyjącym.

31 października uczniowie z klas IV TL i III TI postanowili wykorzystać okazję i przypomnieć  problematykę dramatu Adama Mickiewicza. Choć głównym zagadnieniem, analizowanym przez uczestników spotkania, był prometeizm Konrada to  omówiono także postacie z zaświatów, pojawiające się w II cz. i historię romantycznej miłości Gustawa z IV cz. ,,Dziadów”. Podczas literackich warsztatów wykorzystano też fragmenty filmu Tadeusza Konwickiego pt. ,,Lawa”.

W ramach  projektu ,,Pora na lekturę” omawiane są wybitne dzieła literatury polskiej korelujące z trudną historią kraju i narodu. Pomysł wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Organizatorami spotkania byli: pani Dorota Chojnacka, pani Agnieszka Sędkowska i pan Robert Wilczyński.

30 października br.  50-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Była to nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Program obejmował m.in.: spacer po Krakowskim Przedmieściu i Starówce, wizytę przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego i Sejmu.

Pobyt w Sejmie odbył się na specjalne zaproszenie posła pana Tadeusza Woźniaka, który wystąpił w roli gospodarza opowiadając o zasadach funkcjonowania Sejmu. Przedstawił również historię polskiego parlamentaryzmu oraz rys historyczny dotyczący 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu z uczniami uczestniczył także asystent posła pan Adrian Zieliński.

Wizytę zakończył wspólny obiad w sejmowej restauracji.

 

 

W poprzednim roku w naszej szkole realizowany był projekt ,,Pora na lekturę”, polegający na omawianiu tekstów literackich w nawiązaniu do okoliczności ich powstania lub  przedstawionych wydarzeń. Przedsięwzięcie przybliżało uczniom wybitne dzieła polskiej literatury i stanowiło okazję dla maturzystów do powtórzenia wiadomości. W ten sposób  ,,Wesele” zostało omówione 20 listopada, ,,Zemsta” w walentynki, a ,,Przedwiośnie” pod koniec marca. Wybór tekstów nie był przypadkowy- w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prezentowane były dzieła wybitne.

24 października w szkolnej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę” pt. ,,Skamandryci wobec tradycji literackiej.” Na początku uczniowie z klas IV  TL i IV TH wysłuchali piosenki pt. ,,Wspomnienie”- wykonywanej przez Czesława Niemena – do której słowa napisał Julian Tuwim. Utwór wprowadził obecnych w nostalgiczny, jesienny  nastrój, ale już po chwili uczestnicy włączyli się w dyskusję na temat założeń ,,programowo bezprogramowej” grupy. Następnie uczniowie rozpoczęli analizę wiersza ,,Herostrates” Jana Lechonia. Na zakończenie wysłuchali wybranych wierszy poetów Skamandra w awangardowej aranżacji.

Spotkanie przygotowali i poprowadzili: pani Agnieszka Sędkowska, pani Dorota Chojnacka i pan Robert Wilczyński.