12 września 2018 roku w sali nr 10 odbył się kiermasz podręczników. Wzbudził on duże zainteresowanie wśród uczniów.- mogli  kupić od starszych kolegów używane książki po znacznie niższej cenie niż w księgarni.

Nic więc dziwnego, że sala nr 10  była w środę tłumnie odwiedzana. Kiermasz przygotowała klasa IV TE pod opieką p. Marii Pływacz.

W piątek, 7 września 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. 

Akcja głośnego i wspólnego czytania wybitnych dzieł polskiej literatury, organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza, w kolejnych latach czytano m.in. dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.


Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji KCI

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, do uczestnictwa w której zachęcał Prezydent:

„W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”.

W akcji, zorganizowanej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego, udział wzięli: wiceprezydent Kutna, czytelnicy biblioteki, nauczyciele, bibliotekarze oraz uczniowie kutnowskich szkół.

 Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego reprezentowali:  Piotr Stoliński (IV TH), Daniel Koralewski (IV TH), Angelika Filipiak (3TE), Wojciech Pasiński (3TE) oraz Robert Wilczyński.

7 września  mury naszej placówki gościły 16-osobową grupa absolwentów technikum handlowego, pobierających naukę w szkole w latach 1962-1967. Ich wychowawczynią była pani profesor Ewa Gruza. Spotkanie odbywało się 51 lat po maturze, absolwenci przyjechali z różnych stron Polski - nie brakowało więc wspomnień i pozytywnych emocji.
Pan dyrektor Wojciech Banasiak pokazał niezwykłym gościom szkołę, pracownie przedmiotowe i  salę gimnastyczną. Dalsza część spotkania upłynęła przy kawie, herbacie i słodyczach. Organizatorką tego niecodziennego wydarzenia była absolwentka naszej szkoły- pani Małgorzata Konarska.

Uprzejmie informuję, że 11 września 2018 roku  (wtorek) 
od godz. 1030w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości 
z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji poprawkowej 2018. 

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, dnia 07 września 2018 r.

3 września o godzinie 9.00 na  dziedzińcu zebrali się uczniowie naszej szkoły. Pogodny poranek sprzyjał wakacyjnym wspomnieniom. Obok swoich uczniów stanęli wychowawcy, a w słonecznej części dziedzińca pozostali nauczyciele. Rozmowy umilkły, został wprowadzony poczet sztandarowy i wszyscy zaśpiewali hymn. Jako pierwszy głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który powitał nauczycieli, uczniów oraz gości: panią Jolantę Pietrusiak- wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Kutnie, pana Krzysztofa Debicha-Starostę Kutnowskiego i panią Ewę Witkowską- przewodniczącą Rady Rodziców. Pan dyrektor zauważył, że nasza placówka  to jedna z najlepszych szkół zawodowych w regionie. Kształci  się w niej 480 uczniów- w tym 126 w klasach I. W tej szkole młodzież może czuć się bezpiecznie i rozwijać swoje zdolności. W tym roku będą realizowane dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej: ,,Gotowi do pracy” i ,,Erasmus+” , którego uczestnicy wyjadą na praktyki do Włoch. Na koniec pan dyrektor Wojciech Banasiak złożył życzenia nauczycielom i rodzicom uczniów - zdrowia, satysfakcji i powodów do dumy, młodzieży- aby ich osiągnięcia były źródłem szczęścia i radości.

Galeria zdjęć z uroczystości.

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2018  roku (piątek) od godz. 10:30 w szkole (sala nr 3) wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej (czerwiec-lipiec 2018) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw, dyplomów i suplementów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji letniej (czerwiec-lipiec) 2018 - mogą składać deklaracje na egzamin w sesji 1. Zima (styczeń-luty 2019) do 09 września 2018 r. 
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Uprzejmie informuję, że termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Sesji 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019) przez uczniów/absolwentów upływa 09 września 2018 r.  Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje  - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

 mgr inż. Wojciech Banasiak
 Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

 Kutno, dnia 20 sierpnia 2018 roku

Uprzejmie informuję, że 03 lipca 2018 roku  (wtorek) 
od godz. 10:30 w szkole (sala nr 3) wydawane będą 
świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

 

Kutno, dnia 27 czerwca 2018 r.

22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku  szkolnego 2017/2018. W sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał wszystkich gorąco. Wśród gości przybyłych na uroczystość byli: pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, dyrektor biura poselskiego pana Tadeusza Woźniaka- Posła na Sejm RP, którego w tym dniu reprezentował pan Adrian Zieliński oraz pani Ewa Witkowska i pani Sylwia Zawierucha z Prezydium Rady Rodziców.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom za całoroczną pracę, realizowanie przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych podejmowanych dla dobra uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem. Wyrazy wdzięczności skierował też pod adresem pracowników obsługi i administracji- ich zaangażowanie w wypełnianie obowiązków umożliwiło stworzenie optymalnych warunków kształcenia. Pan dyrektor Wojciech Banasiak podziękował też uczniom za zaangażowanie w proces edukacyjny i codzienne życie szkoły oraz członkom Samorządu Uczniowskiego za inicjatywy i udział w wielu akcjach społecznych. Słowa uznania zostały skierowane również do rodziców, którzy zawsze wspierają szkołę oraz do przedstawicieli organu prowadzącego- obecnych na uroczystości przedstawicieli Rady Powiatu Kutnowskiego i Zarządu Powiatu- za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych, akceptowanie przygotowanych projektów edukacyjnych i w wielu przypadkach ich finansowanie.

GALERIA ZDJĘĆ

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2018/2019

 
Jesienią z cyklem wykładów o historii Kutna  odwiedził naszą szkołę pan Henryk Lesiak - nieżyjący już dziś regionalista, znawca przeszłości miasta, autor książek. Uczniowie poznali wówczas sylwetki  dwóch lokalnych bohaterów związanych z czasami odzyskiwania przez Polskę niepodległości:  Antoniego Troczewskiego i Wojciecha Rychtelskiego. Miejsca związane z życiem doktora - społecznika młodzież odwiedzi po wakacjach. 12 czerwca grupa uczniów z klas III TL, II TE, I TI i ITL pod opieką p. Haliny Sankowskiej i p. Doroty Chojnackiej udała się na kutnowski dworzec, gdzie w listopadzie 1918r. zginął podczas rozbrajania Niemców Wojciech Rychtelski.Na ścianie budynku znajduje się tablica poświęcona tym wydarzeniom.O bohaterze zachowało się bardzo niewiele informacji. Okazało się, że jeden z uczniów- Damian Pietrzak z klasy III TL- wraz ze swoim tatą już wcześniej  interesowali się postacią Wojciecha Rychelskiego i próbowali ustalić nowe fakty związane z jego osobą. Efekty tych poszukiwań Damian przedstawił kolegom.
 
Historia nie omijała Kutna,a ważne wydarzenia rozgrywały się w miejscach dobrze wszystkim znanych- jak choćby dworzec. Uczniowie naszej szkoły we wrześniu znów ruszą tropami bohaterów polskiej niepodległości. Projekt cieszy cię dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Spotkania z historią, odkrywanie tajemnic przeszłości, poszukiwanie informacji o ciekawych postaciach związanych z dawnymi czasami to odpowiedź  na inicjatywę Prezydenta RP obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej".