Komunikat dyrektora

I etap konkursu o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się na terenie liceum mundurowego w Kutnie. Organizatorami eliminacji szczebla powiatowego była Komenda Powiatowa Policji w Kutnie i Starostwo Powiatowe. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły z terenu naszego powiatu. Celem konkursu było promowanie służby w policji, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz propagowanie zasad fair play podczas sportowej rywalizacji.

W zmaganiach konkursowych brały udział czteroosobowe drużyny, które w pierwszym etapie rozwiązywały test  składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie, a następnie pokonały wcześniej przygotowany tor przeszkód.

Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu kutnowskiego w finale wojewódzkim konkursu wywalczyła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w składzie: Emilia Kuźmin (kl. IV TE), Natalia Szczęsna (kl. I TI), Kacper Szyszka (kl. III TE), Łukasz Zalewski (kl. IV TI) . Natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im J. Kasprowicza. Laureaci konkursu otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie odbyły się zawody sportowe w bieganiu dla dzieci i młodzieży - „Puchar Wiosny” oraz bieg rodzinny „Powrót Forresta”.  

W pierwszej imprezie, na różnych dystansach, rywalizowali ze sobą uczniowie z kutnowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół  średnich. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, a pierwsze 15 osób z każdej kategorii upominki od organizatora czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Drużynowo ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zajął II miejsce. Nasi zawodnicy wystąpili w składzie: Emilia Kuźmin z kl. IV TE, Aleksandra Brzozowska z kl. II TE, Sylwia Kubiak z kl.  I TE, Daria Gładysiak z kl. II TOR, Natalia Szczęsna z kl. I TI, Mateusz Kubikowski z kl. IV TI, Kamil Lotka z kl. IV TL, Krystian Kubiak z kl. II TOR, Piotr Popławski z kl. I ATL, Szymon Świerczyński z kl. III TI. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskała Emilia Kuźmin.

„Młodzież zapobiega pożarom” - pod takim hasłem po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który miał miejsce  w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wzięły w nim udział dzieci oraz  młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. Uczestnicy musieli się wykazać bogatą wiedzą z zakresu pożarnictwa. 

turniej wiedzy pozarniczej

Pierwszy etap, mający na celu wyłonienie finalistów turnieju, polegał na rozwiązaniu pisemnego testu. Liczba uzyskanych punktów decydowała o przejściu do części ustnej. W  tej z  kolei zmierzyły się po trzy osoby z danej grupy – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Każdy z trzech uczestników odpowiadał na te same pytania, nie słysząc  wypowiedzi poprzednika. Pytania były zróżnicowane pod względem poziomu trudności i dopasowane do danej kategorii wiekowej. 

ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali:  Izabela Morawska i Kacper Zieliński.

26 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste zakończenie roku klas maturalnych połączone z Dniem Patrona. Podniosły nastrój i rangę wydarzenia podkreślała obecność pocztu sztandarowego. Uroczystość rozpoczęła się od wykonania przez tegorocznych absolwentów poloneza przygotowanego specjalnie na tę okazję. Potem reprezentanci klas programowo najwyższych złożyli ślubowanie, którego rotę przeczytała pani Monika Kozarska, a następnie - zgodnie z tradycją- przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Po tej ceremonii głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, witając przybyłych na uroczystość. Wśród zaproszonych gości byli: pan Artur Gierula- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatu Kutnowskiego, pan Adrian Zieliński – asystent Posła na Sejm RP pana Tadeusza Woźniaka, pan Grzegorz Grabski- prawnuk Patrona szkoły, ksiądz dziekan dr Jerzy Swędrowski- proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, pani dr Ewa Rzymkowska- dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pani Bożena Gajewska- prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, pani Mariola Grodnicka- prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pan Robert Pawlikowski- wójt Gminy Oporów, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Kutnie. Na uroczystość przybyli również rodzice uczniów klas maturalnych oraz Prezydium Rady Rodziców-pani Ewa Witkowska, pani Elżbieta Szymańska, pani Agnieszka Stachowska, pani Dorota Dąbrowska - a  także emerytowani nauczyciele: pani Barbara Kierszka, pani Janina Strojecka, pani Barbara Kaźmierczak- Nowak, pan Zygmunt Pietrzykowski, pan Czesław Nowak, pan Jan Żebrowski. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał całą społeczność szkolną: nauczycieli, tegorocznych absolwentów i uczniów oraz przypomniał, że  Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie jest placówką z  wieloletnią tradycją, której początki sięgają 1932 roku. Od 87 lat jest więc  świadkiem historii tworzonej przez absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i liczną rzeszę przyjaciół. Od 2004 roku, od 15 lat,  posiada wyjątkowego patrona: męża stanu, ekonomistę, premiera i ministra skarbu II RP – Władysława Grabskiego.

photo fb

Zwracając się do tegorocznych absolwentów pan dyrektor powiedział: ,,Rozpoczyna się dla Was zupełnie nowy, bardzo ważny etap w dorosłym już życiu, czas planowania i budowania bliższej i dalszej przyszłości.Pozytywne myślenie, młodzieńczy entuzjazm, wiedza jaką posiadacie, nabyte umiejętności  wykorzystajcie z pożytkiem, racjonalnie i należycie, niech one przy podejmowaniu życiowych  decyzji podpowiedzą właściwy azymut.Planujcie już dzisiaj dalsze  życie tak, aby było twórcze, radosne, piękne, wartościowe, szlachetne, abyście byli szczęśliwi, a ludzie wokół Was czuli się dobrze.Przez cztery lata współtworzyliście historię swojej szkoły. Przez cztery lata byliście częścią jej społeczności. Przez cztery lata ta społeczność i jej sprawy były częścią Waszego życia. Ten czas już za Wami.Odchodzicie, by rozpocząć dorosłe życie wzbogaceni o wartości zaszczepione przez Waszych rodziców oraz wiedzę i umiejętności przekazane przez nauczycieli. Już niebawem rozpoczniecie  studia wyższe, może podejmiecie pracę zawodową lub założycie rodzinę.Pamiętajcie: dorosłość to umiejętność dokonywania mądrych wyborów.”

informacja zajecia

Przyszły rok szkolny będzie wyjątkowy. W mury naszej szkoły wstąpi podwójna liczba nowych uczniów –  absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wielu z nich nadal nie podjęło decyzji o wyborze nowej szkoły. Chcąc ułatwić im to zadanie uczniowie Karolina Koczaska z klasy III TH i Krystian Kubiak z klasy II TOR wraz z p. Justyną Chrzanowską odwiedzili Szkołę Podstawową w Nowem i Szkołę Podstawową nr 1 w Krośniewicach, gdzie przedstawili ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże. 

Padały  pytania dotyczące organizacji zajęć, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz atmosfery w szkole. Młodzi „przyszli absolwenci” wykazali się dużą dojrzałością w podejściu do tematu wyboru swojej drogi edukacyjnej. Mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi we wrześniu w murach naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy dyrekcji obu szkół za umożliwienie rozmowy  z młodzieżą.

zyczenia swiateczne

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Wiedząc o tym po raz kolejny uczniowie Grabskiego uczestniczyli w akcji krwiodawstwa. 27 marca chętni z klas II, III i IV przystąpili do oddawania krwi. Gratulujemy odwagi  i zapraszamy  w maju.

Koordynatorem akcji była p. Joanna Maruszewska

26 marca uczniowie klasy I A TL pod opieką pani Joanny Maruszewskiej i pani Ewy Szymczak uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy Kongskilde Polska sp. z o.o. w Kutnie, która zajmuje się produkcją maszyn pod marką Kongskilde i NewHolland. W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z historią i działalnością przedsiębiorstwa. Dyrektor działu sprzedaży –pan Włodzimierz Spryszyński oprowadził przyszłych logistyków po zakładzie, by mogli zobaczyć cały proces produkcji maszyn. Obowiązująca w firmie norma jakości ISO gwarantuje, że wyroby są  najlepszej jakości. Uczniowie obserwowali również proces laserowego cięcia blachy i sprawdzali zgodność wyrobu z rysunkiem technicznym. Na koniec wszyscy otrzymali drobne upominki.

Wycieczkę zorganizowała pani Joanna Maruszewska.

6 kwietnia w godzinach od 10 do 13 odbyły się Drzwi Otwarte w naszej szkole. Ósmoklasiści  oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Zwiedzanie miało charakter interaktywnego turnieju, którego celem było zebranie liter tworzących określone hasło po uprzednim zeskanowaniu kodów  QR.Uczniowie Grabskiego oprowadzali młodzież po salach lekcyjnych, udzielając wyczerpujących informacji na temat proponowanej oferty dydaktycznej. W klasach ósmoklasiści i gimnazjaliści zmagali się z pytaniami i zadaniami z różnych dziedzin wiedzy – humanistycznej, matematycznej , językowej i zawodowej. Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzymywał do skanowania kod , pod którym kryła się litera. Na zakończenie wszyscy spotykali się w Kawiarence Grabskiego, gdzie opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sprawdzali poprawność hasła i obdarowywali młodzież niespodziankami. Uwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia, pamiątkowe wpisy i słodki poczęstunek.

photo fb

W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować ósmoklasistom i gimnazjalistom oraz ich rodzicom za tak liczne zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną w minioną sobotę. Mamy nadzieję, że 1 września zgodnie z finałowym hasłem turnieju  Drzwi Otwartych wypowiemy słowa – Witamy w Grabskim! Koordynatorami przedsięwzięcia był zespół ds. promocji oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, aplikację do skanowania kodów QR przygotował p. Jakub Tarnowski.