19 czerwca miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: Jolanta  Pietrusiak –członek  Zarządu Powiatu Kutnowskiego orazpanJanusz Kołodziejski – dyrektora biura posła Tadeusza Woźniaka i pan Adriana Zieliński asystenta posła Tadeusza Woźniaka, a także przedstawicielki Rady Rodziców: pani Ewa Witkowska i pani Elżbieta Szymańska.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły   za realizowane przedsięwzięcia, których celem było dobro uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie  odpowiedzialnego trudu wychowania.

photo fb

Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały pod adresem pracowników  administracji i obsługi szkoły. 

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do uczniów, podkreślając ich zaangażowanienie tylko w proces edukacyjny, ale również w codzienne życie szkoły: ,,Dzięki takiej postawie możliwe były sukcesy, realizowanie pasji,  zwycięstwa i bardzo wysokie miejsca w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. ”

Pani Helena Handzelewicz pracowała w naszej szkole nieprzerwanie trzydzieści cztery lata, najpierw jako nauczyciel pełnoetatowy (1946-72), a następnie niepełnozatrudniony (1972-80).

handzelewicz

Uczyła w szkole dziennej i na wydziale zaocznym różnych przedmiotów: nauka o państwie, prawoznawstwo, biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja pracy biurowej, spółdzielczość.

Wzruszająco Panią Helenę Handzelewicz w monografii szkoły „HANDLÓWKA, CRS, EKONOMIK, GRABSKI 1932-2012 - Okruchy pamięci” wspomina Pani Krystyna Jarecka: 

„Pani Helena Handzelewicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała. Doskonale znała historię. Na swoich lekcjach „przemycała” wiedzę historyczną tak przecież ważną (lekcji historii nigdy nie było zbyt wiele w planach nauczania)”

Czas pracy komisji rekrutacyjnej

Uprzejmie informuję, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się w dniu
19 czerwca br. (środa) o godz. 9:00.

 

mgr inż. Wojciech Banasiak  

 dyrektor szkoły

04.06.2019 roku w naszej szkole miały miejsce działania związane z popularyzowaniem zdrowego stylu życia. Celem akcji było  propagowanie wśród młodzieży racjonalnych wyborów żywieniowych, poszerzenie informacji związanych z doborem odpowiednich produktów naszej codziennej diety, by była  dobrze zbilansowana i odżywcza.
W programie znajdowały się następujące przedsięwzięcia:

  • klasa III TOR wykonała stanowisko informacyjne dotyczące gęstości kalorycznej składników odżywczych,  które każdego dnia znajdują się na naszych talerzach;
  • w sali gimnastycznej odbyły się zajęcia z panem Patrykiem Kołodziejczakiem, trenerem personalnym z UpFit Kutno dla klas III TL, I TE, I TOŚ, I BTL, I TH. Pod okiem instruktora wykonywano ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśni. Następnie z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i naszego gościa został rozegrany mecz w koszykówkę – nauczyciele vs. uczniowie. Dodać należy, że mecz sędziował absolwent naszej szkoły – Michał Żydowo;
  • Karolina Żandarowska z klasy III TOŚ przeprowadziła prelekcję dla klas II TOŚ i III TOR na temat: „Jak zdrowo żyć, być fit i nie zwariować?”. Uczniowie byli zaciekawieni wykładem, gdyż przedstawiony problem jest im bliski, a dla Karoliny stanowi  pasję, którą chętnie dzieli się z innymi;
  • na korytarzach szkolnych znajdowały się stoiska z przygotowanymi przez uczniów klas pierwszych potrawami.  Było pysznie, kolorowo i zdrowo. Najsmaczniejsze dania wyłoni głosowanie, którego wyniki ogłosimy w dniu zakończeniu roku szkolnego.
  • na drugim piętrze klasy I TOR, II TOŚ i III TOŚ przygotowały wystawki dotyczące profilaktyki i przebiegu chorób cywilizacyjnych- nowotworów, cukrzycy, depresji.

Koordynatorami  projektu były - pani Katarzyna Szczepaniak oraz pani Ewa Szymczak.

W działaniach wspomogły je: pani Joanna Maruszewska oraz Karolina Żandarowska z klasy III TOŚ.

Lechosław Kubiak - Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, regionalista, społecznik oddany małej ojczyźnie, księgarz, kolekcjoner.

Urodził się 6 lutego 1928 r. w Łodzi. Po ukończeniu siódmego roku życia uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kutnie, którą przerwał w 1939 roku z powodu okupacji. W czasie okupacji Lechosław włączył się w nurt organizacji AK i dostarczał nielegalną prasę do Łąkoszyna i Kutna we wskazane miejsca. W 1945 roku rozpoczął naukę i ukończył 4-letnie Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjno-Handlowe w Kutnie. W latach szkolnych 1945-1949 należał do Harcerstwa, w Liceum byłzałożycielemorganizacji „Ligi Morskiej”. Po ukończeniu szkoły średniej odbył wiele kursów księgarskich, a w 1952 roku rozpoczął pracę w „Domu Książki” w Kutnie jako zastępca kierownika księgarni do 1981 roku, później jako kierownik Antykwariatu do 1999 roku. W latach 1960-1962 ukończył w Warszawie Studium Reklamy. Od 1963 roku do 2005 roku pracował na ½ etatujako nauczycielprzedmiotów liternictwa i reklamy w Technikum Ekonomicznym C.R.S. w Kutnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kutnie. Przez osiem lat pracował jako grafik w kinie „Polonia" w Kutnie. Nie należał do żadnej partii. W latach 60-tych ubiegłego wieku, wraz z Marianem Górecznym, Wacławem Budzyńskim, dr Marianem Mosingiewiczem, Jerzym Korczakowskim, był założycielem Koła Fotograficznego. W latach70-tych ubiegłego wieku działał w dziedzinie ochrony zabytków Kutna, a przede wszystkim ul. Królewskiej. Był jednym z członków komitetu założycielskiego Muzeum Miasta Kutna. Był jednym z założycieli „Koła Numizmatycznego" w Kutnie wraz ze Stanisławem Hyżym. W 1992 roku był założycielem, przy MiPBP w Kutnie im. Stefana Żeromskiego, „Koła Dobrej Książki i Grafiki". Organizował liczne wystawy, odczyty i prelekcje na temat pisarzy i grafików. Ostatnią pracą społeczną w roku 2008 było zorganizowaniew Bibliotece sali widowiskowej, gdzie wyświetlane są filmy o tematyce operowej i operetkowej. Do 2019 rokubył sekretarzem Koła „Armii Krajowej" w Kutnie. W 2016 roku otrzymał tytułhonorowy„Przyjaciel Biblioteki” za serce, zaangażowanie i wsparcie działań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

lechoslaw kubiak

Po raz ostatni w tym roku szkolnym młodzież ,,Grabskiego” uczestniczyła w akcji krwiodawstwa organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kutnie. Tym razem do grona honorowych dawców dołączyli pełnoletni uczniowie klas drugich. Osoby, które decydują się na krwiodawstwo przede wszystkim zyskują świadomość, że ich szlachetny i bezinteresowny gest ratuje komuś życie. Krwiolecznictwo to ważna część medycyny, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Jest również niezbędne w przypadku zabiegów operacyjnych.
Dziękujemy odważnym za udział w akcji i zapraszamy do naszego grona we wrześniu.
Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Joanna Maruszewska

W dniu 06 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 1730  
odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów klas I - III.

Serdecznie zapraszamy 

Wykaz sal na zebrania 

Lp.

Klasa

Wychowawca

Nr sali 

1

I TE/TOŚ

Pani Dorota Chojnacka

55

2

I TI

Pan Radosław Galus

27

3

I TOR

Pani Ewa Szymczak

52

4

I A TL

Pani Joanna Maruszewska

42

5

I B TL/TH

Pani Agnieszka Drapińska 

37

6

II TE

Pani Agnieszka Sędkowska

54

7

II TI

Pan Piotr Szutoczkin

14

8

II TOR

Pani Justyna Chrzanowska

16

9

II TL

Pani Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

15

10

II TH/TOŚ

Pani Aleksandra Rossa

43

11

III TE/TOŚ

Pani Katarzyna Grześkowiak

29

12

III TI

Pan Jakub Tarnowski

48

13

III TOR

Pani Katarzyna Szczepaniak

28

14

III TL

Pani Renata Kubicka

36

15

III TH

Pan Piotr Kubicki

33

 

Nauczyciele niebędący  wychowawcami pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godz. 1730 - 1830.

 

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku społeczność naszej szkoły stara się w tym dniu zwrócić uwagę młodych ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach na temat substancji uzależniających, poznali skutki działania nikotyny na organizm oraz dokonywali  charakterystyki składników dymu tytoniowego.\

W tym dniu wszyscy mogli obejrzeć plakaty przygotowane przez młodzież, ostrzegające przed sięganiem po papierosy.

Warto wiedzieć, że globalna epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.  Jeśli nie będziemy działać to przed 2030 rokiem epidemia ta zabije ponad 8 milionów ludzi!

Po raz kolejny w ,,Grabskim” uczniowie klas pierwszych oraz przyszli technicy ochrony środowiska uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Celem turnieju  jest promowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii przez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z III TOŚ, a wśród nich najlepszy wynik uzyskała Weronika Stasiak. Gratulujemy zwycięzcom.

chemiczny

Koordynatorem konkursu była pani Joanna Maruszewska.

29 maja Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odwiedził ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Dostojnego gościa serdecznie powitał pan dyrektor Wojciech Banasiak.
Nauczycielki religii - pani Anna Muszyńska i pani Emilia Koralewska- przygotowały wzruszający montaż poetycko- muzyczny, w którym wystąpili uczniowie szkoły. Dostojny gość jest biskupem łowickim.