W dniach 26 maja i 11 czerwca miały miejsce dwa wykłady z elementami warsztatów poświęcone współczesnym mediom. Spotkania odbyły się online. Przeprowadziła je pani doktor Renata Jagodzińska- Falk - adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Temat spotkania brzmiał: ,,Dziennikarska praca nad tekstem”. Pani doktor krótko zaprezentowała historię mediów, a następnie przedstawiła najważniejsze gatunki publicystyczne, zadania dziennikarza dawniej i dziś, równice między faktem i opinią oraz cechy dobrego tekstu dziennikarskiego. Prowadząca powiedziała jaką funkcję pełni tytuł, czym jest lead oraz jaką strukturę ma artykuł prasowy.

Początkowo w prelekcji mieli uczestniczyć jedynie członkowie i sympatycy koła dziennikarsko- teatralnego, ale temat okazał się atrakcyjny dla większej grupy uczniów. W pierwszym wykładzie, który – warto  podkreślić- odbył się po zajęciach szkolnych wzięła udział młodzież z klas I TE, I TP, II THg, II TLg, III TOŚ, III TI, II TEg, II TLp, I TG/TOŚ. W drugim spotkaniu z panią doktor Renatą Jagodzińską- Falk uczestniczyli uczniowie z klas III TOR, III TE, II TRp i II TEp. Łącznie w obu wykładach wzięło udział ponad 140 osób.  

Po wielu miesiącach zdalnego nauczania uczniowie wrócili do szkoły. Pierwsze wspólne dni - choć oczekiwane - były trudne. Młodzież potrzebowała czasu na adaptację do nowej sytuacji. Pewnie dlatego 2 i 4 czerwca uczniowie z klas III TOŚ, III TE, II THp II TOŚp pod opieką swoich wychowawczyń - p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej oraz nauczycieli: p. Emilii Koralewskiej i p. Grzegorza Jaskułowskiego, wykorzystując słoneczną pogodę udali się na wycieczkę, której celem było zwiedzanie wystawy "Plac Wolności. Historia miejsca" oraz zajęcia integracyjne. 

Dzień Dziecka stał się okazją do zorganizowania w naszej szkole II Pikniku  BRAWO ,,Grabski” czyli Bardzo Radosnego Awangardowego Wydarzenia Ogólnoszkolnego. Celem imprezy była integracja młodzieży, ale również wspólne spędzenie czasu i popisanie się talentami artystycznymi uczniów.

Piknik otworzył pan dyrektor Wojciech Banasiak. Następnie odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów klas II i III. Wystąpiły: Julia Kowalska z kl. II THg, Angelika Andrzejewska I Julia Kurowska z kl. II TL, Paulina Dębowska z kl. II TOSp, której towarzyszyły Karolina Gruszka z kl. II TEg i Amelia Kaczmarek z kl. II THp, Klaudia Wszywkow I Anna Solarska z kl. III TOS, a prowadziły Paulina Lewandowska i Natalia Dziarkowska z kl. III TE.

photo

informacja

Talenty i pasje naszych uczniów zostały docenione przez jury Konkursu Plastyczno – Literackiego „Świat i ja”, którego wiosenna edycja przebiegała pod hasłem „Ważne…najważniejsze”. Organizatorzy Wielkiego Testu Edukacyjnego zmotywowali młodych ludzi do podzielenia się swoimi refleksjami na temat kluczowych dla nich wartości, o których znaczeniu dowiedzieli się podczas pandemii. Naszą szkołę reprezentowało kilkoro uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne i literackie. Laureatką trzeciego miejsca w kraju została Kinga Gajewicz z kl. I TR, która namalowała piękny obraz. Jury dostrzegło także reportaż Weroniki Milczarek z kl. I TE, zwłaszcza jej dojrzałe spostrzeżenia zawarte w tekście. Nasza szkoła otrzymała dyplom za bardzo dobre wyniki uczniów w konkursie.
Opiekunkami uczennic były panie: Anna Janiak i Dorota Chojnacka

harmonogram17 28

hybrydowe 7 05

„Rzeczywistość, którą znałem - nie istniała już. … Miejsca, któreśmy znali, należą nie tylko do świata przestrzeni, w który wstawiamy je dla większej wygody. Były one jedynie cienką warstwą pośród ciągłości wrażeń, tworzących nasze ówczesne życie; wspomnienie jakiegoś obrazu jest jedynie żalem za pewną chwilą; i domy, drogi, aleje są ulotne, niestety, jak lata…”.   Tą poetycką refleksją pochodzącą z twórczości Marcela Prousta  Krzysztof Szewczyk  - tegoroczny absolwent - rozpoczął swoje pożegnanie nauczycieli  i  uczniów w imieniu klas czwartych.