W dniu 26.05.2022 uczniowie klasy 3THp uczestniczyli w wycieczc przedmiotowej do Leroy Merlin. Dyrektor - pan Radosław Głowacki oprowadził młodziez po placówce, wskazując zastosowane rozwiązania logistyczne ułatwiające sprzedaż oraz przedstawił przyjęte standardy obsługi klienta.

Koordynatorem wycieczki była p. Agata Kraszewska.

absolwenci

28 kwietnia 2022 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się finał IX edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego przez Państwową Inspekcje Pracy pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także promowanie  idei kultury bezpieczeństwa oraz  dbałości o jakość stanowisk pracy. Konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

W IX edycji konkursu, wzięło udział 8 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się  48 osób legitymujących się  najlepszymi wynikami. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły - Patrycja Stępniak - reprezentująca  województwo łódzkie.

26 kwietna w CTMiT odbyły się powiatowe eliminacje  XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, który ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W eliminacjach szkolnych do OTWP wzięli udział: Jakub Dołęga z II TGP, Dominika Grabowska, Amelia Kaczmarek i Przemysław Szałamacha z III THp, Krzysztof Zachwieja z III TEg, Szymon Stasiak z I TL, Magdalena Grędecka z II TE i Justyna Matusiak z II TR. Do finału powiatowego OTWP awans uzyskali: Krzysztof Zachwieja z klasy III TEg oraz Szymon Stasiak z klasy I TL, którzy reprezentowali naszą szkołę w tym konkursie.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 30 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. W części pierwszej zmagań konkursowych młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności.  Uczestnicy mieli okazję obejrzeć materiał promocyjny Państwowej Straży Pożarnej w związku z jubileuszem 30-lecia jej powstania.  Organizatorzy przeprowadzili także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. W drugiej części eliminacji miała miejsce część ustna finału, która wyłoniła zwycięzcę z każdej grupy wiekowej.

Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów konstytucja, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W obliczu tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, jak nigdy wcześniej jesteśmy zobowiązani do głębokiego patriotyzmu i troski o ojczyznę. Wyrazem tej miłości jest godne obchodzenie świąt narodowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką p. Dariusza Lewińskiego wziął udział w okolicznościowych uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Były to m.in.: msza św. w intencji Ojczyzny, przemówienie prezydenta miasta, prezentacja tańców narodowych w wykonaniu dzieci i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, koncert orkiestry dętej oraz pokaz konfetti i serpentyn.

Uroczystości miejskie patronatem objęli: Prezydent Miasta Kutno  - p. Zbigniew Burzyński, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno, a także Kutnowska Rada Pamięci Narodowej.

27 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - na plakat matematyczny - pod hasłem „Grabski włącza logiczne myślenie!” Konkurs cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, a uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Jury przyznało następujące miejsca:

  • I - Ilona Górkiewicz IV TOR,
  • II - Anna Kotlińska ITR,
  • III - Justyna Ciesielska III TOŚp.

Wyróżnienia zdobyli: Wiktoria Andrzejewska, Martyna Banasiak,  Karolina Darmach, Amelia Kaczmarek oraz Oliwier Pietrzak.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konkurs zorganizowały: pani Marta Bednarek, pani Ewa Kowalska i pani Maria Pływacz.

W szkolnym kalendarzu są wydarzenia powtarzające się co roku i jednocześnie za każdym razem przeżywane na nowo,  jakby miały miejsce po raz pierwszy. Taką sytuację stanowi uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas maturalnych.  Kolejne roczniki młodzieży biorą w niej udział, żegnając się z kolegami i wychowawcami i stając na progu dorosłego życia.

photo

29 kwietnia absolwenci z klas IV ATL, IV BTL/TH, IV TE/TOŚ, IV TOR i IV TI wraz z wychowawcami oraz nauczycielami spotkali się w budynku CTMiT-u.  Gospodarzem uroczystości był pan dyrektor Wojciech Banasiak, a towarzyszyła mu pani wicedyrektor Henryka Engel. Święto rozpoczęło się – zgodnie z tradycją- polonezem, w którym wzięli udział: Karolina Wojtalik, Joanna Werwińska, Nikola Gołębiewska, Iza Morawska, Iza Jabłońska, Justyna Kaźmierczak, Julia Drążczyk, Sylwia Kubiak, Gabriel Kożuchowski, Tobiasz Środecki, Igor Zajączkowski, Filip Kowalczyk, Gerard Podlewski, Maciej Wojtalik, Patryk Lipnowski, Damian Drzewiecki. Następnie odbyło się ślubowanie absolwentów. Reprezentanci klas składali uroczyste przyrzeczenie przed sztandarem szkoły, a ich koledzy powtarzali za nimi wzruszające słowa. Klasy były reprezentowane przez Dawida Wicińskiego (IV ATL), Martynę Banasiak (IV TOR), Karolinę Jedyńską (IV TH), Annę Solarską (IV TOŚ), Paulinę Lewandowską (IV TE) i Huberta Nowakowskiego (IV TI). 

matury