Młodzież naszej szkoły chętnie i aktywnie bierze udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 02 grudnia pan dyrektor Wojciech Banasiak wręczył nagrody oraz dyplomy laureatom i osobom wyróżnionym w ważnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

W ostatnim czasie w szkole odbyły się liczne konkursy szkolne. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z językiem angielskim zawodowym w ramach konkursu Business English (poziom B2). Nagrody ufundował pan dyrektor Wojciech Banasiak. Najlepsze wyniki osiągnęli:

 • I miejsce  - Karina Głowacka  - klasa 3TLg, 
 • II miejsce - Patryk Bardziński - klasa 3TLp, 
 • III miejsce Dobrosława Cieślak - klasa 3TLp.

Wyłoniono również, laureatów w następujących konkursach plastycznych: 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  organizowany jest od 2008 roku, w 180 krajach świata. Jest to międzynarodowy projekt obejmujący wiele wydarzeń, w których biorą udział tysiące ludzi w naszym kraju (a miliony na świecie!) 

W listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Każdego roku wybierany jest jeden temat, na który organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę, w 2021 roku motyw przewodni to „Biznes jutra”.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z tej okazji w szkole gościliśmy przedstawiecieli świata biznesu oraz instytucji bezpośrednio z nim związanych. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach, których głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

Koordynatorem ŚTP w naszej szkole była pani A. Kraszewska, a w jego organizację włączyli się również p. A. Drapińska, p. J. Tarnowski, p. A. Wasielewska.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. ,,Lekcje z ZUS". Celem akcji było przybliżenie młodym ludziom tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsięwzięcie to autorski projekt ZUS-u i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w zajęciach z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi- p. Michaliną Figurską. Młodzież uzyskała praktyczną wiedzę  o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym.
23 listopada - w ramach przedsięwzięcia- grupa uczniów zmierzyła się z testem ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Najlepiej rozwiązały go uczennice kl. III TEg: Karolina Sobolewska, Natalia Chmielewska, Wiktoria Górkiewicz. Uczennice zostały zgłoszone do etapu wojewódzkiego konkursu. 
Koordynatorką projektu w szkole była p. Agnieszka Drapińska

imageOrganizacja Narodów Zjednoczonych  w 1999r. uznała 25 listopada  za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. Od tej pory obchodzony jest w ponad 60 krajach świata, w tym również w Polsce. Cel akcji to nagłaśnianie problemu. 25 listopada rozpoczynają się obchody 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet - określane mianem kampanii „Białej Wstążki” -  to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie o zasięgu globalnym, mające na celu przeciwdziałanie wskazanemu zjawisku.  Symbolem akcji jest biała wstążka, która oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Ważne daty:

 • 2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
 • 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
 • 20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

 

24 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie świętowała swój jubileusz 90-lecia. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie naszej szkoły: Filip Kowalczyk i Gerard Podlewski z klasy IV TI. Przeczytali oni fragmenty utworu Ruiza Zafona "Cień wiatru", traktatu łacińskiego "O miłości do książek" oraz wspomnienia Maksyma Gorkiego i Jarosława Iwaszkiewicza, przedstawiające magiczny świat bibliotek i książek oraz przyjemności i korzyści płynące z czytania.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm RP, przedstawiciele biur poselskich, władze samorządowe miejskie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek oraz stowarzyszeń. Znalezienie się w tak zacnym gronie było dla nas wyróżnieniem. Naszą szkołę reprezentowali pan dyrektor Wojciech Banasiak i pani Halina Sankowska.
Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort.
Wyboru tekstów dokonały oraz przygotowały uczniów do ich  zaprezentowania panie Halina Sankowska i Dorota Chojnacka.
Funkcję fotografa podczas uroczystości pełnił Hubert Nowakowski z kl. IV TI.
Szczególne podziękowania składamy panu Robertowi Wilczyńskiemu za wskazanie książki, z której zostały wykorzystane dwa teksty.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku  oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na okoliczność tych wydarzeń został ustanowiony  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  19 listopada  społeczność naszej szkoły celebrowała ten fakt  wspólnie z UNNICEF. Była to również okazja do zainaugurowania działalności Rzecznika Praw Ucznia oraz Samorządu Uczniowskiego. Na korytarzach szkolnych pojawiły się niebieskie balony -  symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, a  nauczyciele oraz uczniowie założyli  na tę okoliczność niebieskie koszulki. Celem akcji było  upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację,  przeczytać prawa dziecka , przypomnieć sobie także statutowe prawa i obowiązki ucznia oraz zapoznać się z zakresem kompetencji nowego rzecznika. „Skrzynka sugestii” , która została wystawiona na szkolnym korytarzu,  to ukłon w stronę naszej  społeczności . Młodzież chętnie dzieliła  się z samorządem swoimi pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.  Prawa dziecka chronią młodych, ale i wspierają ich  w prawidłowym rozwoju. Znajomość przepisów daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego ,  świadomego  uczestniczenia w  podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień radosny, ale zawiera ważne przesłanie  traktujące o empatii, wrażliwości,  podmiotowości młodego człowieka . Janusz Korczak już blisko sto lat temu edukował : “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […].Dlatego każda inwestycja wychowawcza w uświadamianie młodemu człowiekowi jego podstawowych praw jest niezwykle cenna.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akcji to: p. Sylwia Kubiak, p. Agnieszka Sędkowska, p. Rafał Prętkiewicz  oraz  Samorząd Uczniowski

14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza.  Termin nie jest przypadkowy. W listopadzie zwykle jest już na tyle zimno, że  wszystkie mieszkania i domy są  ogrzewane, domowe kotły pracują, a  z  kominów wydobywa się dym. Niestety wszyscy jesteśmy narażeni  na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuwają dzieci. W celu uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia problemu, uczniowie klasy II TOŚp i uczennice klasy IV TOŚ przygotowali prezentację oraz plakaty zachęcające do proekologicznych zachowań.

Z akcji promocyjnej wynika, że jest kilka  prostych zasad, których przestrzeganie  pozwoli poprawić jakość  naszego powietrza:

 • otaczanie się roślinami, szanowanie zieleni i przyczynianie się do zwiększania drzewostanu,
 • wybieranie  roweru lub komunikacji publicznej zamiast samochodu i  zachęcanie do tego innych,
 • dbanie  o stan pieców i jakość stosowanych w nich paliw,
 • rozsądne i ekonomiczne korzystanie z ciepłej wody, pamiętając, że do jej podgrzania potrzebna jest praca kotła grzewczego,
 • ograniczanie ilości odpadów  i ich segregowanie.

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel, do którego powinniśmy dążyć.

103 lata temu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tym samym Polska po 123 latach odzyskała
niepodległość. W naszej szkole obchodom 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI patronowali Ojcowie Niepodległej - Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty oraz Ignacy Daszyński - bohaterowie szkolnej wystawy upamiętniającej tę doniosłą rocznicę. 
Młodzież Zespołu Szkół nr 3 w dniu 10 listopada o godz. 11.11 zgodnie z tradycją odśpiewała hymn narodowy. Następnie o godz. 12.00 uczniowie wszystkich klas (również tych uczących się zdalnie) obejrzeli prezentację zatytułowaną - „Polskie drogi ku niepodległości”.