"Żołnierze Wyklęci" lub "Żołnierze Niezłomni" to antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki, który stawiał opór sowietyzacji Polski. Powojenna konspiracja niepodległościowa była do lat osiemdziesiątych i powstania „ Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec władzy narzuconej przez ZSRR.

wykleci

W 1945 roku, czyli w czasie największej aktywności zbrojnego podziemia, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to liczbę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Grupowali się oni w oddziałach o bardzo różnej orientacji politycznej. Połowa z nich należała do oddziałów AK, przekształconej potem w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a następnie w Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Drugą pod względem liczebności siłą podziemia były oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Działało też wiele  mniejszych jednostek o zasięgu lokalnym, np. Ruch Oporu Armii Krajowej czy Konspiracyjne Wojsko Polskie. W okresie utrwalania władzy ludowej w Polsce, społeczność ta była bezwzględnie zwalczana przez Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską, Ludowe Wojsko Polskie czy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspierane  przez jednostki Armii Czerwonej oraz NKWD. 

komunikat2602

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego corocznie obchodzony jest 21 lutego ( w tym roku jest to niedziela) został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data święta stanowi upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Bangladeszu, gdy w 1952 roku pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, domagając się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego. Wiele języków na świecie zagrożonych jest wyginięciem i według szacunków UNESCO, prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń. W każdym roku, święto odbywa się pod różnym hasłem, m. in.:

 • Alfabet Braille'a i język migowy
 • Języki i cyberprzestrzeń
 • Edukacja wielojęzyczna
 • Międzynarodowy Rok na rzecz Zbliżenia Kultur
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Lokalne języki dla globalnego obywatelstwa: nauka w centrum uwagi
 • Nauka w języku ojczystym i edukacja integracyjna
 • Zrównoważona przyszłość dzięki edukacji wielojęzycznej
 • Nasze języki, nasze aktywa.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 a  celem obchodów tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

depresja

Kilka faktów o zdrowiu psychicznym, które warto znać:

 • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. 
 • Depresja to nie tylko zmiany nastroju. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.
 • Objawy depresji to: obniżony nastrój, anhedonia (niezdolność do odczuwania przyjemności), niska samoocena, brak poczucia sensu, trudności w koncentracji, kłopoty z podejmowaniem decyzji, męczliwość, mniejsza aktywność, poczucie winy, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, bóle i zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, myśli o śmierci i samobójstwie.
 • Każdą chorobę i zaburzenie psychiczne można leczyć – istnieją sprawdzone metody leczenia farmakologicznego i terapeutycznego dla każdego z zaburzeń psychicznych;
 • Duży wpływ na proces zdrowienia ma otoczenie chorującego – wspierając osobę chorującą i będąc przy niej, pomagamy jej wrócić do zdrowia;
 • Na zdrowie psychiczne składają się: komfort psychiczny, prawidłowe relacje społeczne oraz dobra kondycja zdrowotna;
 • Zmiany nastroju o charakterze depresyjnym trwające dłużej niż dwa tygodnie powinny skłonić nas do szukania pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychiatry.
 • psychiatra zajmuje się nie tylko depresją – może leczyć również wszystkie inne choroby psychiczne, np. schizofrenię, zaburzenia lękowe, obniżenie nastroju.

ZDROWIE PSYCHICZNE NIE JEST STAŁE – TRZEBA O NIE DBAĆ

komunikat1202

29 stycznia 2021 odbył się wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu Cyberskillers Challenge Polska. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczniów i ich i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz teoretyczna, i praktyczna edukacja na specjalistycznej platformie. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III technik informatyk -  Gerard Podlewski

gerard

Wykazał się wiedzą oraz umiejętnościami w dziedzinie cyber security, zajmując IV miejsce w województwie i osiemnaste miejsce w Polsce. Konkursy tego typu dają możliwość rozwijania zainteresowań, a także otwierają nowe możliwości kariery zawodowej po ukończeniu szkoły. Tego właśnie życzymy Gerardowi i gratulujemy doskonałego wyniku.
Ucznia do konkursu przygotowywał p. Rafał Prętkiewicz.

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie po raz kolejny został doceniony w rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" otrzymując brązową tarczę jakości. To prestiżowe zestawienie prezentuje najlepsze szkoły średnie w Polsce. W rankingu uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy uczniów w olimpiadach na szczeblu centralnym.

ranking 2021

"Grabski" został wyróżniony jako jedyne technikum w powiecie kutnowskim oraz zajął 27. miejsce w województwie łódzkim. Pan dyrektor Wojciech Banasiak skomentował, że   szkoła po raz piąty osiągnęła  bardzo wysokie miejsce w zestawieniu ,,Perspektyw”.  Gratulując całej społeczności sukcesu powiedział:  "W poprzednich edycjach rankingu dwukrotnie uzyskaliśmy srebrną tarczę jakości (w latach 2015 i 2017)  i dwa razy brązową (w 2016r. i w 2019r.). Tegoroczna tarcza  wydaje się  szczególnie cenna, bo zdobyta w trudnym czasie pandemii. Wyróżnienie jest  wspólną zasługą uczniów i nauczycieli".

Warto podkreślić, że Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego ma długą tradycję kształcenia zawodowego. W przyszłym roku szkoła będzie obchodzić 90-lecie swojego istnienia.

komunikat2901

komunikat1501

deklaracje

zyczenia bn