Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.
W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Informuję, iż realizacja programów nauczania z poszczególnych przedmiotów będzie odbywać się sukcesywnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dostępnych stron internetowych  rekomendowanych przez MEN (z materiałami i wskazówkami do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.edpodreczniki.pl,   www.cke.gov.pl , stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych: www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl ).

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o bieżące sprawdzenie poczty elektronicznej.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych i organizacyjnych, bardzo proszę o kontakt z wychowawcami klas.  

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych i wiele innych.

Wiele jednak zależy od nas samych!

  1. Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  2. Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  3. Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: www.gov.pl/koronawirus.
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

Wojciech Banasiak
dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego 
w Kutnie