W związku z obecną sytuację epidemiczną, świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) wg następującego harmonogramu:
  • kl. IV TE/TOŚ w godz. 10:00 - 11:00
  • kl. IV TI w godz. 11:00 - 12:00
  • kl. IV TL w godz. 12:00 - 13:00
  • kl. IV TOR w godz. 13:00 - 14:00
  • kl. IV TH w godz. 14:00 - 15:00
  • Absolwenci z lat ubiegłych w godz. 14:00 - 15:00

Odbierający świadectwa wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Po odbiór świadectwa przychodzą osoby tylko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Proszę o ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, nietworzenia grup przed budynkiem szkoły  oraz na dziedzińcu, a także posiadania własnego długopisu oraz dokumentu
ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość. 

W przypadku kiedy Absolwent osobiście nie może odebrać świadectwa, może to uczynić inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez Absolwenta.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej (pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony) – może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00. 

W takim przypadku, należy wypełnić oświadczenie (załącznik 7) i złożyć je w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.).

Jeśli świadectwo nie będzie odebrane przez Absolwenta w wyznaczonym terminie, jego odbiór będzie możliwy w kolejnych dniach - po uprzednim telefonicznym (24 3557879) uzgodnieniu daty i godziny - z wyjątkiem 14 sierpnia br. (piątek).

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
Wojciech Banasiak