Uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku
w szkole będą wydawane świadectwa kwalifikacyjne,
dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej 2020 r.
- egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
według poniższego harmonogramu.