1 września rozpoczęliśmy – pełen nowych wyzwań -  rok szkolny 2020/2021. Musimy odnaleźć się w innej niż dotąd rzeczywistości. Nauka uczniów i praca nauczycieli zgodnie z nowymi wytycznymi oraz zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia będzie przebiegała w zmienionych warunkach, które od nas wszystkich wymagają zwiększonej uwagi, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, najnowsze technologie nie stworzą warunków do budowania właściwych i trwałych relacji rówieśniczych. Mimo trwającej pandemii, szkolne życie zaczyna toczyć się swoim tradycyjnym rytmem. W sali gimnastycznej zebrali się więc uczniowie i nauczyciele, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Wyjątkowa sytuacja wymusiła pewne zmiany organizacyjne i spotkaliśmy się w mniejszych niż zwykle grupach. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Dlatego też zostały przygotowane odpowiednie procedury i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie stosownych do danej sytuacji działań i środków.  

Pan Dyrektor  powitał przybyłych uczniów, w sposób szczególny pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w „Grabskim”:

 • klasę I technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
 • klasę I technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
 • klasę I technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
 • klasę I technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
 • klasa I technikochrony środowiska i technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak.

photo

„Szczególne życzenia kieruję do Was, uczniów klas pierwszych. Gratuluję Wam wyboru szkoły zawodowej z pięknymi tradycjami i wyjątkowym Patronem –Władysławem Grabskim. Pamiętajcie, że tu rozpoczynacie swoją wielką przygodę z przyszłym zawodem, tu także nawiążecie nowe przyjaźnie, rozwiniecie swoje pasje i zainteresowania. Tutaj macie szansę osiągnąć sukces.” Przypomniał,  że  jesteśmy w grupie elitarnych szkół zawodowych. Należymy do klubu Szkół Odkrywców Talentów, mamy tytuły: „Szkoła bez przemocy” i „Bezpieczna szkoła”. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w  egzaminach zewnętrznych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystyczne oraz we  współzawodnictwie sportowym. Realizujemy ciekawe  projekty edukacyjne. W tym roku szkolnym, we wrześniu kończymy  duży dwuletni projekt współfinansowany ze środków europejskich – „Gotowi do pracy” –oraz mamy nadzieję na start projektu w ramach Erasmus+ ze stażami zawodowymi we Włoszech.  Pan Dyrektor przedstawił również nowo zatrudnionych nauczycieli:

 • księdza Roberta Błaszczyka– nauczyciela religii,
 • p. Bartosza Bogacza– nauczycielaprzedmiotów zawodowych logistycznych,
 • p. Krystianę Czekalską – nauczycielkę przedmiotów zawodowych ochrony środowiska,
 • p. Justynę Doniak – nauczycielkę przedmiotów zawodowych ekonomicznych,
 • p. Adama Flisiuka – nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych,
 • p. Agnieszkę Fuz – nauczycielkę wychowania fizycznego, bhp i edb,
 • p. Katarzynę Goszczyńską– nauczycielkę przedmiotów zawodowych ochrony środowiska i informatyki,
 • p. Pawła Pedę – nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych,
 • p. Aleksandrę Sikorską– nauczycielkę matematyki, chemii i przedmiotów zawodowych 
  z zakresu ochrony środowiska.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego uświetnił nasz szacowny gość ksiądz  dr Jerzy Swędrowski– dziekan i proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie. Wyraził nadzieję, że początek roku szkolnego to początek normalności,  mimo trwającej pandemii. „Mury niewiele znaczą same z siebie, jeśli nie ma w nich ludzi. Niech nadchodzący czas będzie czasem odkrywania wszelkich dóbr”.

Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej. Obchodziliśmy – 100. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 1 września mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tą datą związany był okolicznościowy wykład przygotowany przez nauczyciela historii p. Grzegorza Jaskułowskiego, w którym przypomniał tragiczne wydarzenia największego w dziejach świata konfliktu zbrojnego. Zaapelował do wsłuchania się w głos odchodzącego pokolenia, które pragnie przekazać, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Historia jest nauczycielką życia. Z jej rad należy wyciągać wnioski, także w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Na zakończenie pan dyrektor Wojciech Banasiak, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia, aby udało się nam – uczniom, nauczycielom oraz rodzicom – sprostać wszystkim czekającym w tym roku wyzwaniom, byśmy mogli w pełni zdrowia, z satysfakcją i radością powitać następne wakacje.