Ślubowanie to ważny moment w życiu każdego pierwszoklasisty,  stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu roku szkolnego.  29 września 2020 r. uczniowie w obecności p. dyrektora Wojciecha Banasiaka, p. dyrektor Iwony Smolińskiej, p. dyrektor Henryki Engel, wychowawców oraz starszych koleżanek i kolegów wygłosili rotę ślubowania.  Zobowiązali się do przestrzegania zasad istotnych dla całej społeczności szkolnej, tworząc tym samym wspólnotę skupioną wokół idei reprezentowanych przez naszego patrona Władysława Grabskiego – wybitnego ekonomisty. To właśnie jego zasługi dla niepodległej Polski podkreślił w przemówieniu pan dyrektor Wojciech Banasiak. „Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym”. Słowa te wprost przystają do szkoły jako zbiorowości wspólnych celów, w której najważniejsza jest efektywna nauka -  wysiłek skutkujący  wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Wyraził nadzieję, że staną się  one swoistym drogowskazem prowadzącym w przyszłość młode pokolenie. Być uczniem Grabskiego, to nie tylko przynależeć do naszej szkolnej rodziny.  To przede wszystkim zaszczyt bycia spadkobiercą wieloletniej tradycji, tworzonej przez pokolenia wychowanków od 1932 r. Pan dyrektor pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły, życzył „jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych ocen z zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach oraz samych wyjątkowych i niezapomnianych wrażeń.”

 Uroczysty akt ślubowania złożyli uczniowie klas:

  •  technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
  •  technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
  •  technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
  •  technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
  •  technik ochrony środowiska, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p.  Katarzyna Szczepaniak.

Symbolem przyjęcia do szkolnej społeczności były legitymacje wręczone uczniom przez wychowawców.

photo

Szczególnie  ciepło koleżanki i kolegów powitał, prowadzący uroczystość, przewodniczący SU – Gerard Podlewski: „czeka Was  czas szczególny - obfitujący w nowe doświadczenia życiowe, spotkania z kolegami i koleżankami , a przede wszystkim czas nawiązywania relacji z  nauczycielami, którzy przez kolejne 5 lat  będą starannie i cierpliwie przygotowywać Was do najważniejszych egzaminów w życiu –  maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.” Życzył powodzenia na nowym edukacyjnym szlaku.

Nastrojowym podsumowaniem  uroczystości była „Pieśń o Władysławie Grabskim”, zaśpiewana przez dziewczęta z chóru szkolnego.