Młodzież  naszej szkoły co roku uczestniczy w imprezach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod hasłem „Spotkania z historią”. Są to wykłady znanych polskich historyków, gry miejskie i konkursy. W ubiegłym roku szkolnym uczeń ówczesnej klasy ITL g, Filip Dzierżawski, został laureatem V miejsca  Wielkiego Testu o historii Kutna w kategorii szkół ponadpodstawowych.
W bieżącym  roku  w grze miejskiej „Śladami historii”,  drużyna uczniów z klasy III technikum informatycznego w składzie : Damian Drzewiecki,  Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

debata

Warto podkreślić, że Damian Drzewiecki był marszałkiem podczas Debaty oxfordzkiej: Dwie wizje granicy polskiej. Piłsudski i Dmowski- federacjonizm kontra inkorporacjonizm, w której  spierali się uczniowie I LO im. J.H. Dąbrowskiego  i II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie. Delegacja uczniów Grabskiego uczestniczyła w niej w charakterze obserwatorów.
Czekamy na rezultaty tegorocznej edycji Wielkiego Testu z Historii, w którym również uczestniczyła młodzież naszej szkoły.
Opiekę nad uczniami sprawował p. Grzegorz Jaskułowski.