Kutno, 7 października 2020r

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym Szkołę, wprowadziłem w dniach 7 – 12 października 2020 r. zmianę trybu pracy szkoły ze stacjonarnego na tryb mieszany. Oznacza to, że uczniowie klas wskazanych w Zarządzeniu z dnia dzisiejszego będą realizować zajęcia zdalnie, natomiast pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym.

Bardzo proszę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz bezwzględnie stosowanie się do zaleceń Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. 

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Liczę na zrozumienie sytuacji z Państwa strony i dobrą współpracę. Wszystkim nam życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnego trybu pracy.

Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły