kierszka

Z wielkim żalem społeczność  naszej szkoły przyjęła wiadomość o śmierci Pani Profesor Barbary Kierszki - emerytowanej nauczycielki chemii i pokrewnych przedmiotów zawodowych.

Pani Profesor była związana z naszą szkołą przez prawie cały okres swojej zawodowej aktywności. Wykonywała swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dawni uczniowie do dziś wspominają klarowność Jej wykładów, umiejętność przekazywania wiedzy i życzliwość. W czasach pedagogicznej działalności Pani Profesor w społecznej świadomości funkcjonowało określenie ,,nauczyciel z powołania”. I Ona takim nauczycielem z powołania była! Zawsze elegancka, energiczna, uśmiechnięta, taktowna.  Lubiana przez uczniów za dowcip, ceniona za profesjonalizm,  była dla nich autorytetem. Praca w szkole, nauczanie stanowiło treść Jej życia i powód do dumy. Była świetną nauczycielką, zaangażowaną w sprawy swoich uczniów wychowawczynią, opiekunką Samorządu Uczniowskiego, organizatorką akcji charytatywnych. Nawet w czasie wakacji spędzała czas z młodzieżą pełniąc funkcję komendantki na obozach Ochotniczych Hufców Pracy w Jastrowiu. Koleżanki i koledzy cenili Ją za rozległe zainteresowania (od polityki, poprzez literaturę aż do kulinariów), solidność i poczucie humoru. 

Nasza szkoła była Jej bardzo bliska nie tylko dlatego, że przez wiele lat (od 1971 do 2000 roku) stanowiła Jej miejsce pracy, ale również z uwagi na fakt, że mąż Pani Profesor był tu w latach 70. i 80. dyrektorem. Po przejściu na emeryturę utrzymywała kontakty towarzyskie z nauczycielami naszej szkoły, a od kilku lat regularnie uczestniczyła w uroczystościach takich jak Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły.

Pani Profesor  Barbara Kierszka współtworzyła tradycję  naszej szkoły, wychowując kolejne pokolenia nadawała kształt przyszłości. Za swoją rzetelną pracę i zaangażowanie w życie szkoły była wielokrotnie nagradzana. Pozostawiła po sobie dobrą pamięć i smutek. Dołączyła do tych, którzy ,,Przeszli w historii oklasku”.