Tradycją już stał się w naszej szkole cykl ,,Pora na lekturę". Przedsięwzięcie to polega na omawianiu utworów literackich w odniesieniu do okoliczności ich powstania lub w kontekście opisywanych w nich sytuacji. Celem zajęć jest próba oryginalnej interpretacji wybitnych tekstów literackich oraz promowanie czytelnictwa.
24 września - w pierwszych dniach jesieni - odbyło się spotkanie uczniów klas IV TE i IV TI poświęcone jesiennym krajobrazom w ,,Chłopach" W.S. Reymonta. Podczas spotkania były czytane i interpretowane fragmenty I tomu epopei, dotyczące wiejskich zwyczajów, tradycji i prac. Uczniowie mogli też obejrzeć reprodukcje obrazów Józefa Chełmońskiego, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego.
Zajęcia zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Sędkowską, panią Dorotę Chojnacka i pana Roberta Wilczyńskiego