14 października  to szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty – Dzień Edukacji Narodowej.  W tym roku świętowaliśmy go z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotykając  się w mniejszym niż zazwyczaj gronie.  Aby uniknąć gromadzenia się, w oficjalnej uroczystości udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. 

Pan dyrektor Wojciech Banasiak  zwrócił się do zebranych w sali gimnastycznej  pedagogów: „dziękuję za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i życzliwość jaką okazujecie naszym wychowankom, za cierpliwość i serdeczność, którymi niezmiennie ich obdarzacie. Dziękuję, że jesteście twórczy i kreatywni, że jesteście dla swoich uczniów mistrzami. Zapraszacie  do wielkiej przygody, jaką jest zdobywanie wiedzy. Cieszę się, że uczestniczą Państwo w wychowaniu młodzieży, pozwalając rozwijać pasje i zainteresowania. W tym szczególnym dniu życzę, aby niełatwa praca dawała jeszcze lepsze efekty, była źródłem zawodowej satysfakcji, przynosiła radość i uznanie”. Wyrazem tego uznania i szczególnego docenienia trudnej pracy nauczyciela były nagrody. 

Na wniosek dyrektora szkoły, przy akceptacji Starosty Kutnowskiego, Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała pani Dorota Chojnacka.

W imieniu  Starosty Kutnowskiego nagrody za wyróżniające osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej pan dyrektor wręczył paniom Ewie Kowalskiej i Agnieszce Sędkowskiej oraz panu Dariuszowi Lewińskiemu.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: pani Henryka Engel, pani Iwona Smolińska, pani Marta Bednarek, pani Justyna Chrzanowska, pani Magdalena Golonka, pani Katarzyna Kopańska-Zimna, pani Ewa Kowalik, pani Sylwia Kubiak, pani Renata Kubicka, pan Krzysztof Pawłowski, pan Rafał Prętkiewicz, pani Halina Sankowska, pan Piotr Szutoczkin oraz pani Anna Wasielewska.

Pracownicy obsługi i administracji, bez których szkoła nie mogłaby właściwie funkcjonować, również zostali docenieni.

Na zakończenie pan dyrektor Wojciech Banasiak życzył, aby każdy dzień pracy z uczniami był nieustannym źródłem satysfakcji i zadowolenia, osiągnięcia edukacyjne i  właściwe postawy wychowanków -  najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.” Dołączył tym samym do życzeń okolicznościowych przesłanych przez władze państwowe, samorządowe oraz przyjaciół szkoły, m.in. Ministra Edukacji Narodowej pana Dariusza Piątkowskiego, pełniącego obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Andrzeja Krycha, dyrektor delegatury ŁKO w Skierniewicach pani Ireny Marii Lesiak, Starosty Kutnowskiego pana Daniela Kowalika.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować Dzień Edukacji Narodowej w tradycyjny sposób.