W dniu 09 grudnia 2020 r. w naszej szkole  miała miejsce skromna uroczystość  wręczenia nagrody Żanecie Szadkowskiej z klasy II TEp za zajecie  I miejsca w IX Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Kultura bezpieczeństwa". W związku z tym wydarzeniem gościliśmy panią Aleksandrę Kępniak - zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych oraz pana Krzysztofa Barańskiego -  specjalistę w Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Łódź. Szanowni goście w obecności dyrektora szkoły - pana Wojciecha Banasiaka oraz koordynatora programu „Kultura bezpieczeństwa” w naszej placówce Agnieszki Smolarczyk, przekazali Żanecie nagrodę rzeczową w postaci tabletu Huawei. 

W konkursie  brało udział 18 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Pracę naszej uczennicy wybrano spośród 34 prac nadesłanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Dodatkowym miłym akcentem tej skromnej uroczystości jest informacja, że praca Żanety znalazła się w kalendarzu PIP na rok 2021.