Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 a  celem obchodów tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

depresja

Kilka faktów o zdrowiu psychicznym, które warto znać:

  • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. 
  • Depresja to nie tylko zmiany nastroju. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.
  • Objawy depresji to: obniżony nastrój, anhedonia (niezdolność do odczuwania przyjemności), niska samoocena, brak poczucia sensu, trudności w koncentracji, kłopoty z podejmowaniem decyzji, męczliwość, mniejsza aktywność, poczucie winy, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, bóle i zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, myśli o śmierci i samobójstwie.
  • Każdą chorobę i zaburzenie psychiczne można leczyć – istnieją sprawdzone metody leczenia farmakologicznego i terapeutycznego dla każdego z zaburzeń psychicznych;
  • Duży wpływ na proces zdrowienia ma otoczenie chorującego – wspierając osobę chorującą i będąc przy niej, pomagamy jej wrócić do zdrowia;
  • Na zdrowie psychiczne składają się: komfort psychiczny, prawidłowe relacje społeczne oraz dobra kondycja zdrowotna;
  • Zmiany nastroju o charakterze depresyjnym trwające dłużej niż dwa tygodnie powinny skłonić nas do szukania pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychiatry.
  • psychiatra zajmuje się nie tylko depresją – może leczyć również wszystkie inne choroby psychiczne, np. schizofrenię, zaburzenia lękowe, obniżenie nastroju.

ZDROWIE PSYCHICZNE NIE JEST STAŁE – TRZEBA O NIE DBAĆ