Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego corocznie obchodzony jest 21 lutego ( w tym roku jest to niedziela) został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data święta stanowi upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Bangladeszu, gdy w 1952 roku pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, domagając się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego. Wiele języków na świecie zagrożonych jest wyginięciem i według szacunków UNESCO, prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń. W każdym roku, święto odbywa się pod różnym hasłem, m. in.:

  • Alfabet Braille'a i język migowy
  • Języki i cyberprzestrzeń
  • Edukacja wielojęzyczna
  • Międzynarodowy Rok na rzecz Zbliżenia Kultur
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Lokalne języki dla globalnego obywatelstwa: nauka w centrum uwagi
  • Nauka w języku ojczystym i edukacja integracyjna
  • Zrównoważona przyszłość dzięki edukacji wielojęzycznej
  • Nasze języki, nasze aktywa.

Świadomość znaczenia języka ojczystego i dialektów przyczynia się do rozwijania edukacji globalnej oraz wpływa na kształtowanie społeczeństwa zarówno w znaczeniu lokalnym jak i globalnym. W tym dniu organizowane są spotkania naukowe, seminaria oraz wydarzenia dotyczące roli języka w kulturze oraz w życiu codziennym. Tematem naukowej konferencji jest choćby rola języków ojczystych, w promowaniu wiedzy społeczeństw lokalnych i autochtonicznych oraz znaczenie języków w rozwiązywaniu problemów dotykających świat. W naszym kraju w tym dniu organizowane są między innymi kampanie społeczne dotyczące języka polskiego. Na przykład, w 2012 roku rozpoczęła się kampania pod nazwą „Ojczysty - dodaj do ulubionych”, która została zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Celem kampanii jest upowszechnianie świadomości językowej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. Inną kampanią społeczną jest „Język polski ą-ę”, która przeciwdziała zapomnieniu charakterystycznych polskich liter. A dzięki zachowaniu źródeł historycznych dziś wiemy, że najstarsze zdania zapisane w języku polskim i na ziemiach śląskich brzmią: „Dum bibo piwo, stabat mihi kolano krzywo"  oraz „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. To zdanie zostało zamieszczone w „Księdze Henrykowskiej”, spisanej w opactwie cystersów w Henrykowie ok. 1270 roku przez jej opata Piotra. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego zarówno w skali globalnej i lokalnej dąży do ochrony języków ojczystych, jako wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach szkolnych = zdalnych obchodów II edycji Dnia Języka Ojczystego, aby utrwalić pamięć o języku polskim, całej społeczności szkolnej dedukujemy wypowiedzi znanych twórców:

Mikołaj Rej:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

Cyprian Kamil Norwid:

„Gromem bądźmy pierw niźli grzmotem,

Oto tętnią i rżą konie stepowe,

Górą czyny!... a słowa ? a myśli ? ... potem !...

Wróg pokalał już i Ojców mowę" -

Energumen tak krzyczał do Lirnika

I uderzał w tarcz, aż się wygięła.

Lirnik na to:

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka,

Lecz - arcydzieła”

 

Stanisław Wyspiański:

O mowo polska, ty ziele rodzime,

Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona;

Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona,

(...)

O mowo polska, ty czujny odzewie

serdecznych żalów, utrwalony w śpiewie.

Leopold Staff:

Bądź z serca pozdrowiona,

Ojczysta święta mowo !

Niby łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.

(...)

Tyś nasza twierdza, tarcza,

Opieka i obrona,

Ojczysta święta mowo,

Bądź z serca pozdrowiona !