plakatPracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz niezbędnymi oświadczeniami należy składać w sekretariacie szkoły do 9 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu  |  Zgłoszenie  |  Zarządzenie