Kultura jest ważna, gdy do nas dociera i wpływa na wyobrażenia o rzeczywistości. Okazuje się, że nie trzeba daleko szukać, aby niedaleko Kutna znaleźć prawdziwe perły architektury i interesujące ślady dziedzictwa przeszłości. Z naszego punktu widzenia są jeszcze cenniejsze, gdyż stanowią część kultury naszego regionu. Przekonali się o tym uczniowie klas II TL i II TR, którzy po pandemicznej izolacji chcieli nadrobić stracony czas. Wybrali się wraz ze swoimi wychowawczyniami Katarzyną Kopańską-Zimną i Aleksandrą Szymańską na jednodniową wycieczkę integracyjną. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach. Informacje o niezwykle ciekawych zbiorach malarstwa i pamiątkach związanych z rodzinami Dunin-Borkowskich i Bacciarellich przekazał pan Piotr Bielicki – nauczyciel historii w naszej szkole. Mogliśmy podziwiać kolekcję mebli, militariów, monet, medali i przedmiotów życia codziennego. W przerwie  pani pedagog Magdalena Golonka przeprowadziła zajęcia integracyjne, które wprawiły wszystkich w doskonały humor.

Atmosferę zabawy przerwała chwila zadumy, która towarzyszyła nam podczas okolicznościowego wykładu przygotowanego przez pracowników muzeum w związku z 82. rocznicą napaści ZSRR na Polskę. Gośćmi specjalnymi prelekcji były panie: wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska i skarbnik Jolanta Skowrońska. Pani Wicestarosta poprosiła młodzież o refleksje nad trudną historią: „bardzo istotne jest posiadanie ducha narodowościowego, odczuwanie dumy z tego, że jesteśmy Polakami”. Podkreśliła również, że zbliżające się wybory Rzecznika Praw Ucznia „są współczesnym świętem demokracji” i uczą młodych ludzi obywatelskości. Zachęciła zebranych do wzięcia w nich udziału.  

Drugim punktem wyjazdu było zwiedzanie zabytku architektury romańskiej - Archikolegiaty NMP i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą. Pan przewodnik przybliżył nam bogatą historię tego miejsca sięgającą wczesnego średniowiecza. Mogliśmy również wejść na wieżę, a także zobaczyć podziemia katedry, gdzie pierwotnie znajdowało się opactwo benedyktynów. Ponadto zwiedziliśmy przykościelne muzeum z ciekawą kolekcją sztuki sakralnej. 

W myśl powiedzenia „coś dla duszy i coś dla ciała” miło spędziliśmy czas w lokalnej pizzerii i zadowoleni  wróciliśmy do Kutna.