W dniu 22.09.2021 r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, pod opieką nauczyciela chemii i fizyki Dariusza Lewińskiego, brał udział w obchodach 93. rocznicy śmierci doktora Antoniego Troczewskiego zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Zgromadzeni zostali serdecznie powitani przez prezesa TPZK p. Bożenę Gajewską. W ramach uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr A. Troczewskiego przybliżyli najważniejsze fakty z życia swojego patrona. Szczególnie podkreślili zasługi doktora dla rozwoju Kutna i całego regionu. Na zakończenie młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tę wybitną postać.