Ślubowanie  to podniosła uroczystość, która wprowadza pierwszoklasistów w społeczność szkolną. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w ich pamięci.

30 września uczniowie pięciu oddziałów: 

  • technik ekonomista  - wychowawczyni pani Aleksandra Rossa;
  • technik logistyk  - wychowawczyni pani Magdalena Trzeciak- Jóźwiak;
  • technik reklamy z panią Justyną Chrzanowską w zastępstwie za wychowawcę pana Rafała Prętkiewicza;
  • technik programista - wychowawczyni pani Agnieszka Sędkowska;
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik ochrony środowiska - wychowawca pan Piotr Szutoczkin;

złożyli publiczne, uroczyste przyrzeczenie na sztandar  – symbol najwyższych wartości i tradycji szkoły.

photo

Świadkami tej podniosłej chwili byli: pani Wicestarosta Kutnowska  Magdalena Krupińska – Kotulska,  pan dyrektor Wojciech Banasiak, pani wicedyrektor Henryka Engel, pani wicedyrektor Iwona Smolińska, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klas starszych.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak w słowach skierowanych do pierwszoklasistów wyraził przekonanie,  że  patron Władysław Grabski może stanowić wzór postępowania dla kolejnych pokoleń młodzieży. Jego życie to przykład postawy służby i pasji działania na rzecz dobra wspólnego, a wielkość jego osiągnięć jest źródłem inspiracji w dążeniu do tego, co najszlachetniejsze w życiu publicznym. Najpełniej tę postawę wyrażają  słowa samego patrona:  „Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym”.  

„Tutaj zaczynacie swoją piękną przygodę z przyszłym zawodem. Wykorzystajcie ten czas mądrze i efektywnie” – powiedział pan dyrektor. Podkreślił również, że  nauczyciele, koleżanki i koledzy będą wspierać uczniów, i pomagać im w odnalezieniu się w nowej szkole. Chcemy, aby poczuli się częścią  społeczności, która tworzy historię Kutna i regionu od wielu dziesięcioleci.

Do młodzieży zwróciła sie również pani Magdalena Krupińska-Kotulska, nawiązując do zbliżającego się jubileuszu: „90 -letnia historia tej szkoły nie tylko nobilituje Was jako uczniów, ale również zobowiązuje do rzetelności, obowiązkowości i koleżeństwa”. Wyraziła też radość z ponownego spotkania z młodzieżą „Grabskiego”.

Ten wyjątkowy dzień, którego zwieńczeniem był akt ślubowania, powinien przypominać uczniom o zobowiązaniu, którego się podjęli, przekraczając mury naszej szkoły. Niech niosą to zobowiązanie w zgodzie z uczciwością względem samych siebie, rodziny, nauczycieli i rówieśników.