W ostatni czwartek, w ramach Festiwalu Szaloma Asza, odbyła się gra miejska pt.: ”Szalom (Asz) z miasta róż”. Imprezę zorganizowali: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie oraz Good Games. Wymogiem uczestnictwa w grze było posiadanie smartfona/tabletu z zainstalowaną odpowiednią aplikacją oraz mobilnym dostępem do Internetu.

Uczestnicy, przy pomocy aplikacji, odnajdywali miejsca związane z Szalomem Aszem i śladami kultury żydowskiej w Kutnie. Zadania przygotowane dla uczestników miały różny charakter: od klasycznych pytań dotyczących postaci po kreatywne zadania literackie czy fotograficzne. Gra wymagała dobrej kondycji, ponieważ jej trasa miała ponad pięć kilometrów długości, ograniczona też była limitem czasowym.

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 100 osób (18 drużyn) z kutnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
„Grabskiego” godnie reprezentowały dwie drużyny. Klasa III TE g w składzie: Karolina Gruszka, Joanna Jagielska, Ewelina Pietrowska, Karolina Sobolewska, Krzysztof Zachwieja zajęła VI miejsce. Klasa IV TI w składzie : Damian Drzewiecki, Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski, Gerard Podlewski, Maciej Wojtalik uplasowała się o dwa miejsca niżej.

Opiekę nad uczniami w trakcie trwania konkursu sprawował p. Piotr Bielicki