Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zwykle wyzwanie dla uczniów i powód do dużego stresu. Rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego dla zawodu technik ochrony środowiska zajmuje godzinę. Przygotowanie go – co najmniej dwa lata. Zanim wszystkie arkusze egzaminacyjne trafią przed oblicza uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom, które mają zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego.

W związku z tym ważne jest, aby w teście znalazły się zadania różnego typu, zgodne z podstawą programową. Poddawane są kategoryzacji na łatwe, o przeciętnym stopniu trudności i trudne. Poza tym powinny różnicować wyniki egzaminacyjne.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas III i IV technik ochrony środowiska rozwiązywali test właściwy dla swojego zawodu. Na zakończenie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań z pracownikiem OKE. Korzyści są obustronne: młodzież zdobyła pewne doświadczenia, a pracownicy OKE materiał do pracy nad arkuszami.
Mamy nadzieję, że wszystkie testy zostaną doskonale rozwiązane w najbliższej sesji egzaminacyjnej.