W  naszej szkole odbył się  Ogólnopolski Tydzień  Kariery (OTK) 2021  pod hasłem: ,,Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W ramach przedsięwzięcia miały miejsce  warsztaty przeprowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Kutnie- p. Joannę Szczepańską. 

W zajęciach uczestniczyły klasy: IV TI i I TE. Tematem zajęć w zespole maturzystów było „Podejmowanie decyzji”, a młodsi uczniowie zajęli się problematyką ujętą w słowach „ Sami o sobie” 

Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do podejmowanie odpowiedzialnych  decyzji oraz dostarczenie informacji na temat specyfiki różnych zawodów,  promowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz wskazanie przedsiębiorczości, jako sposobu na życie i realizacji własnych marzeń. Osoby uczestniczące w zajęciach wyszły z sali z energią i siłą do działania, z pomysłami do realizacji i nadzieją, że z pasją i zaangażowaniem rozwijać będą swoje zainteresowania i umiejętności.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie krajowych i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodow