Patronem roku 2021 jest Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który mając 23 lata zginął w Powstaniu Warszawskim. Uczennice i uczniowie z  kl. IV TI, III TLg i IV TI - pod opieką p. Doroty Chojnackiej, p. Haliny Sankowskiej i p. Roberta Wilczyńskiego -  przygotowali program  pt. ,,Do palców przymarzły struny” oparty na biografii twórcy i jego wierszach. W przedstawieniu wykorzystano też zdjęcia poety i fragmenty nagrań jego utworów w wykonaniu Ewy Demarczyk. 

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski , Michał   Nowacki,  Adrian  Domżał, Kacper  Wojtczak, Natalia   Drzewiecka, Julia Pawłowska   oraz  Magdalena  Gładysz.  Program został zaprezentowany 
w szkolnej bibliotece w dniach   4.10, 13.10 i 18.10, a wśród widzów byli uczniowie klas II TE, II TP,  III TLg, III THg, III TEp, IV TE i IV TOŚ.