26 października uczniowie klas III TOŚp i III TOŚg, korzystając z pięknej jesiennej pogody, odwiedzili oczyszczalnię ścieków w naszym mieście.  Młodzież z racji profilu kształcenia – technik ochrony środowiska - zainteresowana jest tematyką gospodarowania odpadami. Z chęcią poznawała  więc budowę i funkcjonowanie pompowni głównej, piaskownika, bioreaktorów z centralnym osadnikiem wtórnym oraz grawitacyjnych zagęszczaczy osadów ściekowych. Kutnowska oczyszczalnia ciągle się rozwija, przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone na miejsce. Zakład  jest w stanie przyjąć 21 000 m3 ścieków na dobę, które po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Ochni, spełniając odpowiednie kryteria. 

gos

Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów TOŚ, którzy być może w przyszłości zostaną pracownikami tego przedsiębiorstwa. Mieli okazję z bliska przyjrzeć się specyfice tej pracy.
Młodzieży towarzyszyły p. Renata Kubicka i p. Joanna Maruszewska