W przeddzień Święta Niepodległości społeczność uczniowska naszej szkoły uhonorowała zgodnie z patriotycznym obyczajem odzyskanie wolności przez Polaków i o godz. 11.11 chóralnie odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.  To doniosłe wydarzenie zbiegło się w czasie z inauguracją działalności Rzecznika Praw Ucznia. Spośród wielu kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji został powołany  p. Rafał Prętkiewicz, który w  szkolnych wyborach uzyskał najwięcej głosów młodzieży . Właśnie 10 listopada w obecności dyrektora szkoły -p. Wojciecha Banasiaka, wicedyrektor szkoły – p. Henryki Engel , opiekunek Samorządu Uczniowskiego oraz całego zarządu  Pan Profesor otrzymał oficjalną nominację na stanowisko rzecznika. Krótką uroczystość poprowadził przewodniczący SU – Jakub Smakowski  z kl. I TP. Podkreślił, że rzecznik stoi na straży prawa , pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, ma poszanowanie dla godności i podmiotowości ucznia. To osoba, która wzbudza zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa oraz  mądrze, obiektywnie ocenia sytuację. Pan Dyrektor zauważył , że dzisiejsze  spotkanie jest świętem szkolnej demokracji i życzył wszystkim powodzenia w realizacji nowych  przedsięwzięć . Nowemu rzecznikowi Praw Ucznia w imieniu całej społeczności „Grabskiego”  składamy  życzenia wszelkiej pomyślności , owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym , kreatywności i dyplomacji w rozwiązywaniu  problemów. 

Szczególne podziękowania odebrał od Dyrektora szkoły Gerard Podlewski -  uczeń kl. IV TI i zarazem wieloletni przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  Dziękujemy za zaangażowaną postawę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej na uroczystościach szkolnych i powiatowych oraz odpowiedzialne pełnienie funkcji przewodniczącego.

Pan dyrektor wręczył także listy gratulacyjne wszystkim nowym uczniom wybranym w tym roku szkolnym do zarządu Samorządu Uczniowskiego, tym samym przypieczętował wagę tego organu szkoły, który ma uczyć samorządności i podejmowania działań zgodnych z oczekiwaniami oraz  potrzebami uczniów.  

W tym roku szkolnym Święto Niepodległości miało wielowymiarowy charakter, choć cel pozostaje niezmiennie ten sam  – obrona demokracji i wolności. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wartości te są ze sobą  nierozerwalnie związane: „wartość demokracji rodzi się albo zanika wraz z wartościami, które ona wyraża i popiera: do wartości podstawowych i koniecznych należy z pewnością godność każdej ludzkiej osoby, poszanowanie jej nienaruszalnych i niezbywalnych praw, a także uznanie dobra wspólnego”, jakim jest wolność ojczyzny - pisał Jan Paweł II.