Listopad to miesiąc szczególny w polskiej tradycji i historii. Rozpoczyna się Dniem Wszystkich Świętych, potem obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, a w dniach 29 i 30 wspominamy wybuch powstania listopadowego. Jesień sprzyja kultywowaniu pamięci o przeszłości. 10 listopada na spacer po Cmentarzu Parafialnym udały się klasy IV TE i IV TOŚ pod opieką wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej. Celem spaceru było uczczenie pamięci polskich żołnierzy oraz poznanie historii naszej szkoły przez sylwetki jej nieżyjących już nauczycieli. Uczniowie odwiedzili groby byłych dyrektorów: p. Franciszka Miksy, p. Czesława Falborskiego i p. Henryka Kierszki oraz nauczycieli - p. Leona Muracha, p. Wandy Poleskiej, p. Sabiny Milanowskiej, p. Barbary Kierszki oraz p. Tadeusza Jareckiego. Ci ludzie dzięki swojej pracy i jej efektom, dzięki służbie drugiemu człowiekowi, dzięki swojemu poświęceniu i oddaniu zawodowi pozostawili po sobie ślad na ziemi, zapisali się w pamięci przyszłych pokoleń.