14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza.  Termin nie jest przypadkowy. W listopadzie zwykle jest już na tyle zimno, że  wszystkie mieszkania i domy są  ogrzewane, domowe kotły pracują, a  z  kominów wydobywa się dym. Niestety wszyscy jesteśmy narażeni  na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuwają dzieci. W celu uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia problemu, uczniowie klasy II TOŚp i uczennice klasy IV TOŚ przygotowali prezentację oraz plakaty zachęcające do proekologicznych zachowań.

Z akcji promocyjnej wynika, że jest kilka  prostych zasad, których przestrzeganie  pozwoli poprawić jakość  naszego powietrza:

  • otaczanie się roślinami, szanowanie zieleni i przyczynianie się do zwiększania drzewostanu,
  • wybieranie  roweru lub komunikacji publicznej zamiast samochodu i  zachęcanie do tego innych,
  • dbanie  o stan pieców i jakość stosowanych w nich paliw,
  • rozsądne i ekonomiczne korzystanie z ciepłej wody, pamiętając, że do jej podgrzania potrzebna jest praca kotła grzewczego,
  • ograniczanie ilości odpadów  i ich segregowanie.

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel, do którego powinniśmy dążyć.