20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku  oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na okoliczność tych wydarzeń został ustanowiony  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  19 listopada  społeczność naszej szkoły celebrowała ten fakt  wspólnie z UNNICEF. Była to również okazja do zainaugurowania działalności Rzecznika Praw Ucznia oraz Samorządu Uczniowskiego. Na korytarzach szkolnych pojawiły się niebieskie balony -  symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, a  nauczyciele oraz uczniowie założyli  na tę okoliczność niebieskie koszulki. Celem akcji było  upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację,  przeczytać prawa dziecka , przypomnieć sobie także statutowe prawa i obowiązki ucznia oraz zapoznać się z zakresem kompetencji nowego rzecznika. „Skrzynka sugestii” , która została wystawiona na szkolnym korytarzu,  to ukłon w stronę naszej  społeczności . Młodzież chętnie dzieliła  się z samorządem swoimi pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.  Prawa dziecka chronią młodych, ale i wspierają ich  w prawidłowym rozwoju. Znajomość przepisów daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego ,  świadomego  uczestniczenia w  podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień radosny, ale zawiera ważne przesłanie  traktujące o empatii, wrażliwości,  podmiotowości młodego człowieka . Janusz Korczak już blisko sto lat temu edukował : “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […].Dlatego każda inwestycja wychowawcza w uświadamianie młodemu człowiekowi jego podstawowych praw jest niezwykle cenna.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akcji to: p. Sylwia Kubiak, p. Agnieszka Sędkowska, p. Rafał Prętkiewicz  oraz  Samorząd Uczniowski