imageOrganizacja Narodów Zjednoczonych  w 1999r. uznała 25 listopada  za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. Od tej pory obchodzony jest w ponad 60 krajach świata, w tym również w Polsce. Cel akcji to nagłaśnianie problemu. 25 listopada rozpoczynają się obchody 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet - określane mianem kampanii „Białej Wstążki” -  to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie o zasięgu globalnym, mające na celu przeciwdziałanie wskazanemu zjawisku.  Symbolem akcji jest biała wstążka, która oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Ważne daty:

  • 2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
  • 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
  • 20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka
  • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet