W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. ,,Lekcje z ZUS". Celem akcji było przybliżenie młodym ludziom tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsięwzięcie to autorski projekt ZUS-u i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w zajęciach z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi- p. Michaliną Figurską. Młodzież uzyskała praktyczną wiedzę  o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym.
23 listopada - w ramach przedsięwzięcia- grupa uczniów zmierzyła się z testem ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Najlepiej rozwiązały go uczennice kl. III TEg: Karolina Sobolewska, Natalia Chmielewska, Wiktoria Górkiewicz. Uczennice zostały zgłoszone do etapu wojewódzkiego konkursu. 
Koordynatorką projektu w szkole była p. Agnieszka Drapińska