W piątek  10 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbył się finał VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

Olimpiada   jest organizowana  przez  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, którego członkiem jest „Grabski” i stanowi  kontynuację - cieszącego się dużym zainteresowaniem młodzieży - Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Składa  się ona z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. 

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, którzy kształcą  się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Wszyscy laureaci i finaliści turnieju  są zwolnieni z części pisemnej egzaminu  zawodowego. Program konkursu handlowo – menadżerskiego  obejmuje wiedzę i umiejętności z  zakresu  problematyki ogólnej oraz  tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Tegorocznym tematem przewodnim jest  „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

W  etapie szkolnym konkursu  uczestniczyło ponad  1800 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów  -  wśród nich jest  uczennica „Grabskiego”  Paulina Kuźnicka z klasy III technikum ekonomicznego. 

W tym roku gospodarzem zawodów centralnych był  Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. W progach naszej szkoły gościliśmy  opiekunów
wraz z finalistami  z Białegostoku, Ełku, Kępna, Kościelca, Mławy, Mińska Mazowieckiego, Olsztyna, Nowego Tomyśla, Poznania, Tomaszowa Mazowieckiego, Wrześni, Wronek i Zielonej Góry. 

Uroczystego otwarcia eliminacji finałowych dokonał dyrektor szkoły  - p.Wojciech Banasiak wraz z zaproszonymi gośćmi: wicestarostą p. Magdaleną Krupińską- Kotulską, dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie – p. Iwoną Kacą.

Następnie uczniowie  przystąpili do rozwiązywania  testu teoretycznego w języku polskim oraz wybranego zadania w języku obcym.  Kolejnym zmaganiem finałowym było zadanie praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Obie części konkursu trwały 60 minut. Nazwisko finalisty, który zdobędzie największą liczbę punktów zostanie podane do publicznej wiadomości 21 grudnia br. Wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców i finalistów odbędzie się w terminie wskazanym przez organizatora. 

Finał olimpiady to doskonałe podsumowanie całorocznej pracy nauczycieli i uczniów, okazja do wymiany doświadczeń zawodowych  między szkołami, możliwość podjęcia współpracy z innymi placówkami oświatowymi z całej Polski. Organizacja finału centralnego jest szczególnie doniosłym wydarzeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie  z uwagi
na obchody  Roku  Jubileuszowego.  Stanowi o wieloletniej tradycji kształcenia zawodowego, traktuje o podejmowaniu nowych możliwości rozwoju, o ciągłym podnoszeniu jakości pracy szkoły. Jest to niezwykle ważna uroczystość wprowadzająca w oficjalne obchody  90-lecia istnienia szkoły. 

Koordynatorem olimpiady oraz opiekunem jest pani Sylwia Kubiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych.