To już nie pierwszy raz, kiedy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy egzaminacyjnych. Tym razem uczniowie klas III technik reklamy i poligrafii cyfrowej oraz IV technik organizacji reklamy rozwiązywali test  właściwy dla swojego zawodu. Po części teoretycznej zmierzyli się z zadaniami praktycznymi.

Na zakończenie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań w anonimowej ankiecie przygotowanej przez pracowników OKE.