paczkiJak co roku, w okresie przedświątecznym, grupa szkolnego wolontariatu zorganizowała na terenie szkoły akcje charytatywne. Młodzież, z inspiracji i pod opieką pani Aleksandry Szymańskiej oraz pani Magdaleny Golonki, dokonała zbiórki darów w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę oraz Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach.

Przygotowane paczki, które zawierały przede wszystkim żywność oraz środki czystości i przybory toaletowe, trafiły do osób oraz instytucji
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Szkolny Klub Wolontariusza składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, a w szczególności Dyrekcji Szkoły, nauczycielom oraz licznej grupie uczniów - Wasza pomoc w tym szczególnym okresie jest bezcenna.