W szkolnym kalendarzu są wydarzenia powtarzające się co roku i jednocześnie za każdym razem przeżywane na nowo,  jakby miały miejsce po raz pierwszy. Taką sytuację stanowi uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas maturalnych.  Kolejne roczniki młodzieży biorą w niej udział, żegnając się z kolegami i wychowawcami i stając na progu dorosłego życia.

photo

29 kwietnia absolwenci z klas IV ATL, IV BTL/TH, IV TE/TOŚ, IV TOR i IV TI wraz z wychowawcami oraz nauczycielami spotkali się w budynku CTMiT-u.  Gospodarzem uroczystości był pan dyrektor Wojciech Banasiak, a towarzyszyła mu pani wicedyrektor Henryka Engel. Święto rozpoczęło się – zgodnie z tradycją- polonezem, w którym wzięli udział: Karolina Wojtalik, Joanna Werwińska, Nikola Gołębiewska, Iza Morawska, Iza Jabłońska, Justyna Kaźmierczak, Julia Drążczyk, Sylwia Kubiak, Gabriel Kożuchowski, Tobiasz Środecki, Igor Zajączkowski, Filip Kowalczyk, Gerard Podlewski, Maciej Wojtalik, Patryk Lipnowski, Damian Drzewiecki. Następnie odbyło się ślubowanie absolwentów. Reprezentanci klas składali uroczyste przyrzeczenie przed sztandarem szkoły, a ich koledzy powtarzali za nimi wzruszające słowa. Klasy były reprezentowane przez Dawida Wicińskiego (IV ATL), Martynę Banasiak (IV TOR), Karolinę Jedyńską (IV TH), Annę Solarską (IV TOŚ), Paulinę Lewandowską (IV TE) i Huberta Nowakowskiego (IV TI). 

Kolejny emocjonujący moment uroczystości związany był z przekazaniem sztandaru szkoły. Dotychczasowy poczet w składzie: Katarzyna Matusiak z kl. IV TOR, Justyna Michałowska z kl. IV TOR, Natalia Neugebauer z kl. IV TE, Julia Wyroda z kl. IV BTL, Kacper Stoliński z kl. IV TI i Jan Bardziński z kl. IV ATL został zastąpiony przez Julię Zalewską z kl. III TRp, Aleksandrę Morawską z kl. III TRp, Agnieszkę Czajkę z kl. III TEg, Paulinę Kuźnicką z kl. III TEp, Jakuba Moziakowskiego z kl. III TIp oraz Huberta Cicherskiego z kl. III TLg.

Po zakończeniu szkolnego ceremoniału głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który powitał wszystkich na uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom klas maturalnych. W tym ważnym dniu obecni byli wyjątkowi goście:

  • Pani Magdalena Krupińska –Kotulska – wicestarosta,
  • Pani Iwona Kaca – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,
  • Ks. dr. Jerzy  Swędrowski  – dziekan, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie,
  • liczna reprezentacja rodziców z przedstawicielami Rady Rodziców.

Pan dyrektor przypomniał postać patrona szkoły- Władysława Grabskiego- wybitnego Polaka, Europejczyka, człowieka Niepodległości, współtwórcę podwalin gospodarki XX-lecia , silnego pieniądza i Banku Polskiego. Zwracając się do absolwentów pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, iż kończą oni szkołę, której początki sięgają 1932 r. Powiedział, że  od 90 lat jest ona świadkiem historii tworzonej przez absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i licznych przyjaciół. Pan dyrektor stwierdził:

,,Od zawsze mogliśmy się chwalić sukcesami oraz osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Ich współtwórcami byli i są ambitni uczniowie, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz przyjaciele szkoły z bliższego i dalszego otoczenia. 
Absolwenci szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają nasze mury – niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w małej części ich sukcesu mamy swój udział. 
Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy Waszych nauczycieli oraz  wychowawców, szczególne podziękowania dotyczą ostatnich dwóch lat ich wytężonej pracy. 
Dzieje szkoły – jej wczoraj, dziś i jutro – tworzą nie tylko nauczyciele, uczniowie, ale również Rodzice. Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc kieruję pod adresem obecnych tu przedstawicieli Rodziców. 
Drodzy maturzyści, absolwenci! Dzisiejszy dzień, to Wasz dzień!
Szukajcie własnej drogi. Od dziś to Wy decydujecie o swoim  losie, o swoim życiu, o swojej przyszłości.
Pozytywne myślenie, młodzieńczy entuzjazm, wiedza jaką posiadacie, nabyte umiejętności  wykorzystajcie z pożytkiem, racjonalnie i należycie, niech one przy podejmowaniu   życiowych  decyzji  podpowiedzą  właściwy azymut.
Planujcie już dzisiaj dalsze życie tak, aby było twórcze, radosne, piękne, wartościowe, szlachetne, abyście byli szczęśliwi, a ludzie wokół Was czuli się dobrze. 
Przez cztery lata współtworzyliście historię swojej szkoły. Przez cztery lata byliście częścią jej społeczności. Przez cztery lata ta społeczność i jej sprawy były częścią Waszego życia. Ten czas już za Wami.
Odchodzicie, by rozpocząć dorosłe życie wzbogaceni o wartości zaszczepione przez Waszych rodziców oraz wiedzę i umiejętności przekazane przez nauczycieli. Już niebawem rozpoczniecie  studia wyższe, może podejmiecie pracę zawodową lub założycie rodzinę.
Pamiętajcie: dorosłość to umiejętność dokonywania mądrych wyborów. 
Wybierajcie więc dobro, wybierajcie prawdę, bądźcie otwarci na potrzeby innych, słabszych od Was, stawiajcie sobie ambitne cele i podążajcie za nimi, wierzcie w ideały – ich kruche piękno ma moc niezwykłą: rozprasza zwątpienie, dodaje sił.

Szanowni Maturzyści,
Przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, który nie bez powodu nazywamy egzaminem dojrzałości. Matura to nie tylko przepustka do kolejnego etapu edukacji, ale także symboliczne wejście w  dorosłość.
Życzę Wam jak najlepszych wyników na egzaminach, a także wytrwałości, spokoju i koncentracji.
Jestem przekonany, że wiedza i kompetencje, jakie zdobyliście podczas całego cyklu edukacji pozwolą Wam podejmować mądre i dojrzałe decyzje dotyczące dalszego rozwoju
Na zakończenie!
Życzę wam, abyście byli uczniami przez całe życie, abyście mieli ciągły głód wiedzy i młodzieńczą pasję poznawania świata.
Wierzę w Waszą mądrość i Waszą wrażliwość. Bądźcie szczęśliwi.
Dobrze wspominajcie swoją szkołę, jej drzwi dla Was będą zawsze otwarte.
Powodzenia!”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: pani wicestarosta Magdalena Krupińska- Kotulska, pani Iwona Kaca - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie.

Potem prowadzący uroczystość – Julia Buczkowska z kl. II TE i Maciej Bajerski z kl. II TP- poprosili pana dyrektora Wojciecha Banasiaka i panią wicedyrektor Henrykę Engel o wręczenie świadectw i nagród najlepszym absolwentom. W gronie uczniów, którzy uzyskali p    średnią ocen powyżej 4, 75 było 15 uczniów. Wśród nich znalazła się Iza Morawska – absolwentka kl.IV ATL- która otrzymała medal „Primus Inter Pares”. Iza uzyskała średnią ocen 5,38. Ona i absolwenci, którzy ukończyli szkołę z najwyższymi wynikami otrzymali listy gratulacyjne  dla rodziców. Pan dyrektor Wojciech Banasiak  i pani wicedyrektor Henryka Engel wręczyli nagrody książkowe i listy pochwalne wyróżnionym abiturientom. Wychowawcy rozdali świadectwa i dyplomy uznania uczniom z następujących klas: pani Joanna Maruszewska –IV ATL, pani Agnieszka Drapińska- IV BTL i IV TH, pani Dorota Chojnacka – IV TE i IV TOŚ,  pani Ewa Szymczak- IV TOR i pan Radosław Galus- IV TI.

Pan Radosław Galus pożegnał absolwentów w imieniu wychowawców, a jako reprezentantka  rodziców głos zabrała pani Liliana Łuczak. Krótką wypowiedź skierowaną do starszych kolegów przygotowała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Górkiewicz, natomiast w imieniu absolwentów wypowiedzieli się Dominika Wielemborek i Gerard Podlewski.

Na zakończenie uroczystości został przedstawiony  program artystyczny. Wzięły w nim udział absolwentki, które już wcześniej, wielokrotnie, podczas szkolnych akademii i koncertów  prezentowały swoje zdolności i umiejętności wokalne: Ilona Górkiewicz, Katarzyna Matusiak, Natalia Prószkowska, Klaudia Wszywkow, Joanna Ancerowicz i Iza Jabłońska. Programowi towarzyszyła prezentacja przypominająca najważniejsze chwile z życia szkolnego absolwentów. I gdy wydawało się, że uroczystość jest już zakończona pani Iwona Kaca -dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie spontanicznie zaśpiewała ,,Piosenkę absolwenta”. Zgromadzeni na sali wstali i – wzruszeni- nagrodzili wykonanie oklaskami.

Absolwenci spotkali się jeszcze  z wychowawcami, wysłuchali ostatnich rad oraz życzeń dotyczących dobrze zdanej matury. Może niektórzy przy rozstaniu  zanucili słowa piosenki:

 "Do widzenia, Przyjaciele
Wspólnych spraw mieliśmy wiele,
Dziś ta nitka się urywa
Coś się kończy, a coś zaczyna.”

Warto wspomnieć, że uroczystość przygotowali wychowawcy klas maturalnych: p. Agnieszka Drapińska, p. Joanna Maruszewska, p. Ewa Szymczak, p. Dorota Chojnacka, p. Radosław Galus oraz nauczyciele - p. Jakub Nadolski, p. Piotr Kubicki, p. Agata Krzyżyńska i p. Rafał Prętkiewicz.