Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów konstytucja, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W obliczu tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, jak nigdy wcześniej jesteśmy zobowiązani do głębokiego patriotyzmu i troski o ojczyznę. Wyrazem tej miłości jest godne obchodzenie świąt narodowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką p. Dariusza Lewińskiego wziął udział w okolicznościowych uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Były to m.in.: msza św. w intencji Ojczyzny, przemówienie prezydenta miasta, prezentacja tańców narodowych w wykonaniu dzieci i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, koncert orkiestry dętej oraz pokaz konfetti i serpentyn.

Uroczystości miejskie patronatem objęli: Prezydent Miasta Kutno  - p. Zbigniew Burzyński, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno, a także Kutnowska Rada Pamięci Narodowej.