28 kwietnia 2022 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się finał IX edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego przez Państwową Inspekcje Pracy pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także promowanie  idei kultury bezpieczeństwa oraz  dbałości o jakość stanowisk pracy. Konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

W IX edycji konkursu, wzięło udział 8 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się  48 osób legitymujących się  najlepszymi wynikami. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły - Patrycja Stępniak - reprezentująca  województwo łódzkie.

Zadaniem uczestników etapu ogólnokrajowego konkursu było udzielenie odpowiedzi na 50 pytań zamkniętych, zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru, w tym na 20 pytań o podwyższonym stopniu trudności.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli:  dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki- pan Sławomir Adamiec,  członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – pan Włodzimierz Owczarczyk, zastępca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Certyfikacji i Edukacji – pan Daniel Podgórski oraz II Mazowiecki Wicekurator Oświaty – pan Krzysztof Wiśniewski.

Uczennicę do konkursu przygotowała pani Maria Pływacz.

Serdecznie gratulujemy Patrycji Stępniak!