W ramach III pikniku "Brawo Grabski" oraz obchodów 90 -lecia powstania szkoły odbył się konkurs wiedzy o naszym patronie  pt.: Władysław Grabski i jego czasy.

Wzięły w nim udział wszystkie pierwsze i drugie klasy reprezentowane przez trzyosobowe zespoły. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zarówno życia prywatnego, jak i działalności politycznej oraz naukowej ministra skarbu oraz dwukrotnego premiera. Na uczestników czekało ponad 100 pytań dotyczących postaci Władysława Grabskiego! Po bardzo zaciętej walce wygrali  przedstawiciele klasy I TL:  Błażej Kuźmiński,  Piotr Wiśniewski, Jakub Zachmac, drugie miejsce zajęła klasa II TP: Maciej Bajerski, Mateusz Jagodzki,  Konrad Włodarczyk, a trzecie klasa I TE w składzie: Michalina Sobolewska, Daria Wronkowska i Oliwia Ossowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dr Piotr Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie, p. Iwona Smolińska – dyrektor w Zespole Szkól nr 3 w Kutnie oraz nauczyciele historii: p. Grzegorz Jaskułowski  i p. Piotr Bielicki, który był nie tylko pomysłodawcą, ale także prowadzącym zmagania konkursowe.

Atrakcyjne nagrody -  książki o tematyce historycznej oraz kupony na pizzę ufundowane zostały przez Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 3 - p. Wojciecha Banasiaka.