W dniu 09.06.2022 uczniowie klas 1TPr, 3THp, 3THg i 3TEg uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta - Panią Aleksandrą Bielecką. Pani Rzecznik przybliżyła uczniom zagadnienia związane z reklamacją, gwarancją i rękojmią oraz przysługującymi z tego tytułu prawami konsumenta.

Koordynatorem spotkania była pani Agata Kraszewska.