Po raz kolejny, w ramach współpracy naszej szkoły  z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczniowie klas III TOŚ po gimnazjum i szkole podstawowej rozwiązywali zadania dotyczące oceny stanu środowiska oraz planowania i realizacji zadań w ochronie środowiska (kwalifikacji CHM.05.).

Standaryzacja jest niezwykle ważna w procesie powstawania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Na zakończenie uczniowie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań w anonimowej ankiecie przygotowanej przez pracowników OKE.