Chociaż zbliża się koniec roku szkolnego, nasi uczniowie wciąż odnoszą sukcesy. Po raz kolejny osoby zainteresowane  przedmiotami humanistycznymi  zajęły znaczące miejsca  w ogólnopolskich olimpiadach z języka polskiego organizowanych przez Olimp School. Na wielkie gratulacje zasłużyły: 

  • w konkursie „Życie i twórczość Bolesława Prusa”:  Paulina Bartniak z kl. III TRp (3 miejsce), Natalia Chmielecka z kl.III TEg (5 miejsce) i Karolina Sobolewska z kl.III TEg (7 miejsce) - na 139 uczestników w Polsce;
  • w  olimpiadzie z „Mitologii greckiej i rzymskiej”:  Michalina Sobolewska (22 miejsce) i Ewelina Jeruzal (26 miejsce) – na 256 uczestników w kraju;
  • w olimpiadzie z „Mitologii słowiańskiej” Katarzyna Grzegorczyk zajęła 9 miejsce na 163 uczestników. 

Opiekę merytoryczną nad dziewczętami sprawowały panie: Katarzyna Kopańska – Zimna i Anna Janiak.