We wszystkich szkołach w piątek 24 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Dzisiejszą uroczystość podsumowującą ostatnie 10 miesięcy zaszczycił swoją obecnością pan Marek Korytowski - starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie.
 
Do szkoły wpłynęły życzenia, gratulacje i podziękowania od pana Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji Narodowej oraz pana Waldemara Flajszera - Łódzkiego Kuratora Oświaty. Obecny na uroczystości pan Marek Korytowski przekazał wyrazy uznania i podziękowania w imieniu pani Iwony Kacy - dyrektora K.O. w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz własnym, zwracając uwagę na różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli oraz liczne sukcesy uczniów.
 
photo fb
 
Na początek głos zabrał dyrektor placówki pan Wojciech Banasiak, który powitał przybyłych na uroczystość oraz podziękował wszystkim pracownikom za całoroczny wysiłek i realizowane przedsięwzięcia, rodzicom uczniów za zaangażowanie, służenie pomocą i wspieranie działań szkoły, członkom Zarządu Powiatu za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych i projektów edukacyjnych, a Samorządowi Uczniowskiemu za kreatywność i wiele inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.
 
Jak przypomniał pan dyrektor, był to dla szkoły rok jubileuszowy, w którym obchodzono 90-lecie jej istnienia. Szkoła od lat zajmuje wysoką pozycję wśród placówek oświatowych - jest laureatem pięciu Tarcz Jakości przyznawanych w rankingu "Perspektyw" za osiągnięcia edukacyjne. Należy do elitarnego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Aktywnych i Twórczych Szkół Zawodowych, współpracuje z uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, z Politechniką Łódzką - Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku. Uczniowie "Grabskiego" odbywają zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+. Nawet obecnie 30-osobowa grupa młodzieży przebywa w Reggio Emilia we Włoszech. 
 
Dyrektor Wojciech Banasiak dokonując podsumowania minionego roku szkolnego zwrócił uwagę na sukcesy uczniów w konkursach tematycznych, wyjątkową aktywność w działaniach artystycznych oraz we współzawodnictwie sportowym. Bardzo duża grupa uczniów uzyskała wysokie wyniki w nauce. Najwyższą średnią w szkole 5,50 osiągnęły Natalia Chmielecka z kl. III TEg i Paulina Kuźnicka z klasy III TEp. Poza nimi świadectwo z wyróżnieniem otrzymało jeszcze 43 uczniów, w tym 19 ze średnią ocen powyżej 5,0: Jakub Zachmac, Jakub Pietrzak, Michalina Sobolewska, Cyprian Bilski, Julia Zalewska, Nina Paszczyk,Tatiana Śliwińska, Aleksander Antonkiewicz, Kacper Kamiński, Karolina Sobolewska, Patrycja Stępniak, Izabela Granosik, Eryk Klepaczka, Konrad Pasikowski, Wiktor Rutkowski, Aleksandra Morawska, Karolina Piekarska, Magdalena Parzęcka i Kinga Pietrzak. Łącznie średnią ocen powyżej 4,0 uzyskało 181 uczniów "Grabskiego".
 
Podsumowanie tegorocznych wyników przedstawia się następująco: średnia ocen w szkole wynosi 3,75, a średnia frekwencja 82,48 %.
 
Najlepsze klasy pod względem średniej ocen:
 1. kl. III THp 4,43 wych. p. M. Pływacz
 2. kl. III TEp 4,20 wych. p. E. Kowalska
 3. kl. III TLp 4,11 wych. p. A. Smolarczyk
 4. kl. III TLg 3,98 wych. p. L. Collins
 5. kl. III TIp 3,91 wych. p. D. Lewiński
 6. kl. III TEg 3,89 wych. p. E. Trawczyńska
 7. kl. III TIg 3,84 wych. p. M. Bednarek               
  kl. II TOŚ 3,84 wych. p. M. Rymarkiewicz
 8. kl. III TRp 3,83 wych. p. A. Janiak 
 9. kl. II TE 3,81 wych. p. A. Wasielewska
 10. kl. I TE 3,79 wych. p.  A. Rossa
 11. kl. III TRg 3,77 wych. p. S. Kubiak
 12. kl. I TL 3,76 wych. p  M.Trzeciak-Joźwiak
 13. kl. II TL 3,75 wych. p. K. Kopańska-Zimna 

Najlepsze klasy pod względem frekwencji:

 1. kl. I TL 88,39% wych. p. M. Trzeciak-Joźwiak
 2. kl. III THp 87,57% wych. p. M. Pływacz
 3. kl. I TP 87,49% wych. p. A. Sędkowska
 4. kl. I TE 87% wych. p. A. Rossa
 5. kl. III TOŚp 86,12% wych. p. M. Pływacz
 6. kl. III TLp 85,62% wych. p. A. Smolarczyk
 7. kl. II TOŚ 85,16% wych. p. M. Rymarkiewicz
 8. kl. II TL 85,05% wych. p. K. Kopańska-Zimna
 9. kl. II TE 84,13% wych. p. A. Wasielewska
 10. kl. III TEp 83% wych. p. E. Kowalska
 11. kl. III TEg 82,89% wych. p. E. Trawczyńska
 12. kl. III TRp 82,66% wych. p. A. Janiak 
Po 10 miesiącach intensywnej i wytężonej pracy uczniowie rozpoczęli zasłużone wakacje. Do szkoły wrócą 1 września.
Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku, dużo słońca i miłych wrażeń.