1 września, tradycyjnie, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23. Po wakacyjnej przerwie, czasie odpoczynku, z optymizmem wróciliśmy do szkoły. Przed nami kolejny rok nauki, okres  wyzwań i realizacji założonych celów.

W piękny, słoneczny poranek, pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawił nowo zatrudnionych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych. Wychowawczynią klasy I TE została p. Dorota Chojnacka, klasy I A TL p. Agnieszka Drapińska, I BTL p. Joanna Maruszewska, I TR p. Justyna Chrzanowska, I TP p. Ewa Szymczak, a klasy I TI/TH p. Anna Peda. Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, i dobrze poczują się w naszej szkole. Z pewnością mogą liczyć na pomoc nauczycieli, a także starszych koleżanek i kolegów.

Pan Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że priorytetami w nadchodzącym roku szkolnym będą starania, „… aby nauka w szkole rozwijała umiejętności zmierzające do osiągnięcia  dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uczących podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ułatwiających mierzenie się z wyzwaniami współczesnego świata. Położymy nacisk na wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy”. Jako że jesteśmy szkołą zawodową,  „będziemy także doskonalić system kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, wychowywać do wartości, uczyć szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego, osiągnięć duchowych i materialnych”. 

1 września to data szczególna w dziejach nie tylko naszego narodu, ale i całej ludzkości. Wybuch II wojny światowej upamiętnił p. Grzegorz Jaskułowski – nauczyciel historii. W swoim wystąpieniu przybliżył słuchaczom wydarzenia, które są kluczowe w procesie wychowania młodego pokolenia, a także służą pełniejszemu zrozumieniu współczesnych procesów dziejowych. W obliczu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, nabierają one szczególnego znaczenia i zmuszają do refleksji.

Na zakończenie uroczystości pan Dyrektor przekazał życzenia na nowy rok szkolny od władz, w tym samorządowych, zaprzyjaźnionych szkół i instytucji. Swoje życzenia koleżankom i kolegom przekazał także przedstawiciel SU. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.