25 listopada obchodzony jest Dzień Białej Wstążki, czyli Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Jest to ogólnoświatowa akcja angażująca wszystkich do włączenia się w działania przeciw przemocy wobec kobiet. Kampanię zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie, po wydarzeniach, do jakich doszło z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. Wtedy to Marc LEPINE zastrzelił 14 studentek. Po masakrze, ok. 100 tys. mężczyzn na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem białej wstążki.
Symbolizuje ona zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Noszenie białej wstążki
oznacza, że osoba nie akceptuje przemocy, ani nie jest na nią obojętna. Podstawowym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i inicjowanie działań przeciwko przemocy wobec kobiet, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka. 

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: dyrekcji nauczycielom i uczniom za włączenie się w akcję i przypięcie symbolicznej – białej wstążki, wykonanej przez uczniów.
Koordynatorkami akcji były panie E. Szymczak i M. Golonka.