Ostatnie lata upływały w cieniu pandemii i nie sprzyjały organizowaniu zabaw szkolnych. Na szczęście sytuacja wróciła już do normy i maturzyści znów mogli  bawić się na studniówkach. 14 stycznia w restauracji ,,Magnolia” odbył się właśnie  tradycyjny bal, w którym wzięła udział młodzież klas programowo najwyższych naszej szkoły. Punktualnie o 20.00 rozpoczął się polonez. Ten tradycyjny taniec prowadził pan dyrektor Wojciech Banasiak z uczennicą kl. IV TRg- Julią Topór.  Uczennice w pięknych kreacjach, uczniowie w eleganckich garniturach wkroczyli do sali bankietowej. Każdą klasę prowadziła wychowawczyni- IV TIg/IV TOŚg- pani Marta Bednarek,  IV TLg- pani Luiza Collins, IV THg/TRg- pani Sylwia Kubiak, IV TEg –pani Elżbieta Trawczyńska. Przez prawie cztery lata troszczyły się o swoich podopiecznych, a teraz uczestniczyły w ich balu studniówkowym- jedynym w swoim rodzaju i niepowtarzalnym, odbywającym się na sto dni przed maturą. 

W imieniu młodzieży głos zabrali Dawid Walczak i Wiktoria Górkiewicz z kl. IV TEg. Podkreślili wyjątkowość tego wieczoru i życzyli udanej zabawy koleżankom i kolegom oraz nauczycielom. 

W niedzielę 15 stycznia 2023 r. w parafii św. Wawrzyńca diakona i męczennika odbył się koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z naszej szkoły. Młodzi artyści najpierw zadbali o muzyczną oprawę Eucharystii, po której miał miejsce występ. W repertuarze były kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne, które zostały zaprezentowane podczas świątecznego apelu, wzbogacone o nowe utwory.

Pośród widzów byli wierni parafii, dyrekcja naszej szkoły, gospodarz miejsca ks. dziekan Jerzy Swędrowski, oraz przybyły specjalnie na tą okazję J.E. ks. bp Andrzej F. Dziuba. Nasi artyści zostali docenieni przez licznie zgromadzoną widownie gorącymi owacjami.  Mamy nadzieję, że podobne wydarzenia będą miały jeszcze miejsce z udziałem naszych uczniów.

W styczniu Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza ranking szkół średnich. Pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych,wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.

Jesteśmy zaszczyceni, iż w tegorocznym rankingu ponownie zdobyliśmy „Brązową Tarczę”, zajmując najwyższe miejsce wśród kutnowskich techników i 21. miejsce w
województwie łódzkim. To powód do dumy dla uczniów i nauczycieli. Świadczy o tym, że „Grabski” od lat prezentuje wysoki poziom kształcenia. Kładzie nacisk na łączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, które sprawdza egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne, z sukcesami bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach.

Cieszymy się z tego sukcesu i będziemy pracować tak, aby co najmniej powtórzyć, a być może podwyższyć wynik w przyszłym roku.

W okresie przedświątecznym Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało i przeprowadziło wiele akcji charytatywnych. Młodzież pod kierunkiem pań Aleksandry Szymańskiej i Magdaleny Golonki zebrała dary mające pomóc osobom potrzebującym. Cała społeczność szkolna włączyła się zarówno w akcjeogólnopolskie, np. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", jak również wspierające środowisko lokalne: kutnowskie stowarzyszenie „Nie jesteś sam”, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą i Dom dla Dzieci JAŚ, a także Kutnowski Szpital Samorządowy. Przygotowane paczki, w zależności od potrzeb, zawierały żywność, środki czystości i przybory toaletowe, zabawki, artykuły szkolne oraz odzież. Zostali nimi obdarowani także uczniowie naszej szkoły znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W ostatnim tygodniu w „Grabskim” odbyła się także zbiórka w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

bezp ferie

W tym roku szkolnym 2022/2023 ferie zimowe dla naszego województwa będą odbywały się w terminie od 16 do 27 stycznia 2023r.
Aby jednak przebiegały szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Dla rodziców i opiekunów jest to czas wzmożonego wysiłku organizacyjnego zapewniającego maksymalne warunki bezpieczeństwa tego wypoczynku. Okres zimowy niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Rodziców, opiekunów oraz uczniów zachęcam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi bezpiecznych ferii zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (www.grabski.edu.pl w zakładce informacje).

Szanowni uczniowie!
Odpocznijcie od obowiązków szkolnych, cieszcie się z braku sprawdzianów oraz kontroli obecności na zajęciach, przemyślanie organizujcie sobie czas wolny.

Zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących, nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Zrelaksujcie się, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

Dyrektor
Wojciech Banasiak

loga gotowi

 

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu skierowanego do uczniów naszego Technikum  pn. „Gotowi na zmiany” - Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie XI.3.: Kształcenie zawodowe współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu  do pracowni zawodowej grafiki i poligrafii cyfrowej, przeszkolenie 6 nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość zadania to kwota 507.237,50 zł, z czego 456.513,75 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej.

podziekowanie jas

Przed nami jedyne w swoim rodzaju święta – Boże Narodzenie.  Czas szczególny, wypełniony tradycją, rodzinnym ciepłem, pełen uroku i zadumy. Czas magiczny, przesycony głęboką symboliką choinki, pierwszej gwiazdki, opłatka, w którym zaczarowana jest niezwykła moc pojednania.  Czas niezwykły, w którym wyjątkowy klimat tworzą kolędy, pastorałki, pieśni i piosenki bożonarodzeniowe.

Na uroczystym, przedświątecznym apelu w klimat świąt wprowadził nas chór szkolny, który  zaprezentował nam kilka z nich. Uczniowie pod kierunkiem księdza Roberta Błaszczyka zaśpiewali  tradycyjne kolędy, a także z powodzeniem zmierzyli się z trudniejszymi utworami, np. „Adeste fideles”.