drzwi kwadrat

tph plakat

16 marca w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny". Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie
„Kangourou Sans Frontières” z siedziba w Paryżu. Natomiast w Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w
Toruniu. W konkursie bierze udział młodzież z około 80 krajów. Odbywa się on co roku, w trzeci czwartek marca. Główną umiejętnością badaną przez Kangura jest logiczne myślenie, a nie tylko czysta wiedza i znajomość wzorów. Konkurs przeprowadzany jest w formie 75-minutowego testu jednokrotnego wyboru. Każdy rocznik uczniów ma przydzieloną kategorię wiekową, w naszej szkole jest to Junior (klasy pierwsze i drugie) oraz Student (klasy trzecie i czwarte).


W „Grabskim” nie brakowało chętnych do zmierzenia się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia. Na wyniki musimy jeszcze poczekać, ale cieszymy się, że uczniowie
tak chętnie podjęli się tego wyzwania. Po oddaniu kart odpowiedzi, uczestnicy konkursu otrzymali upominek – zabawkę logiczną.
Organizatorkami konkursu w naszej szkole były p. Marta Bednarek i p. Ewa Kowalska.

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Po raz pierwszy jego obchody odbyły się 40 lat temu, w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. W 1999 r. powołano instytucję Rzecznika Konsumentów, który występuje w ich imieniu, dążąc do polubownego zakończenia sporu.

Prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Wypowiedział słowa, które są aktualne do dzisiaj, że „Konsumenci to my wszyscy”.  W tym roku święto konsumentów obchodzone jest pod znakiem zmian w przepisach tzw. ”konsumenckich”, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.  Podstawowa zmiana dotyczy przeniesienia przepisów regulujących uprawnienia konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów – z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

konsumenta patroni

Jak co roku, w marcu większą uwagę poświęcamy królowej nauk, czyli matematyce. W tym miesiącu obchodzimy wiele świąt związanych z tą dziedziną nauki:

  • Dzień Polskiej Statystyki (9 marca),
  • Ogólnopolski Dzień Matematyki (12 marca). 
  • Światowy Dzień Matematyki (14 marca)- urodziny swoje obchodzi liczba Pi, ponadto tego dnia przyszedł na świat Albert Einstein – wybitny uczony, laureat Nagrody Nobla, twórca teorii względności.

„Grabski włącza logiczne myślenie!”, pod takim hasłem społeczność Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie świętowała 14 marca Dzień Matematyki. 

Dzień zaczęliśmy od Międzyklasowego Konkursu Matematyczno- Logicznego „Eksperci Logicznego Myślenia”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Młodzież rozwiązywała w grupach (dopasowanych według kierunku kształcenia) zadania matematyczno- logiczne usytuowane w kontekście realistycznym: „Matematyka od kuchni”. Zwyciężyła grupa złożona z uczniów klas Technikum Reklamy: Julia Zalewska  (IV TRp), Aleksandra Morawska (IV TRp), Diana Ginter (IV TRg), Roksana Cichońska (II TR).

14 marca uczniowie klas III  i IV technik ochrony środowiska, w ramach wycieczki przedmiotowej, odwiedzili Centralną Oczyszczalnie Ścieków w Toruniu.

O budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia myślano od dawna, a plany jej lokalizacji powstały już w latach trzydziestych. Nadwiślańskie tereny we wschodniej części miasta okazały się najatrakcyjniejsze inwestycyjnie, ze względu na możliwość uniknięcia budowy kosztownych przepompowni ścieków. Obecnie jest to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów w Polsce, w którym oczyszcza się ścieki socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe, doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi. W czasie spaceru po zakładzie uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się procesowi technologicznemu składającemu  się z trzech etapów: oczyszczania mechanicznego,  biologicznego oraz przetwarzania osadów. W oczyszczalni otrzymuje się również biogaz - palną mieszaninę metanu i dwutlenku węgla, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Wśród wielu ciekawostek, jakie przekazali nam pracownicy oczyszczalni, były informacje o przeróbce osadów ściekowych, z których wytwarza się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.

Przed powrotem do Kutna czekał nas jeszcze krótki spacer po pięknej starówce i zakupy toruńskich pierników.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. M. Golonka, p. J. Maruszewska, p. A. Smolarczyk.

 

W Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbył się finał ogólnopolskiego turnieju dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 10 marca o najwyższe laury walczyli najlepsi logistycy z całej Polski, w tym uczennica naszej szkoły Oliwia Królak z klasy III TL. W ostatnim, decydującym etapie, wzięło udział 55 uczniów wyłonionych w dwuetapowych eliminacjach spośród blisko pięciu tysięcy startujących w konkursie. Finał olimpiady składał się z czterech złożonych zadań, w tym z jednego językowego.


Każdy z finalistów może już czuć się zwycięzcą. Udział w centralnym etapie konkursu to zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego, cenne nagrody rzeczowe i szansa na dobry początek zawodowej kariery w logistyce. Poczynania uczniów z uwagą obserwują pracodawcy. Proponują najlepszym miejsca na praktykach i stażach.
O tym, kto najlepiej wykorzystał finałowe 120 minut i znalazł się na olimpijskim podium, dowiemy się 31marca podczas gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Koordynatorem XIV OOL oraz nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów jest pani Agnieszka Smolarczyk.